II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
TAM METİN BİLDİRİ FORMATI

Tam Metin Bildiri Formatı
Bildiri Başlığı (Kalın, Yalnızca İlk Harf Büyük, Times New Roman, 14 Punto, Ortalanmış Olarak Yazılmalıdır)

 

Ad SOYAD*1, Ad SOYAD2, Ad SOYADN (Times New Roman, 13 punto, ortalanmış, soyadları büyük harf)

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

nÜniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

 

 

Özet

Bildiri için hazırlanan özetlerin en fazla 250 kelime ile sınırlandırılması gerekmektedir. Özet metin, Times New Roman, 12 punto, iki yana dayalı, tek satır aralık ile aşağıdaki başlıklar altında verilmelidir.

Amacı: Çalışmanın niçin yapıldığı, varılmak istenilen hedefin ne olduğu açıklanmalıdır.

Araştırma Yöntemi: Bu bölümde çalışmanın türü, ana kütle, örneklem, araştırmanın modeli, ölçekler, veri toplama araçları, işlem ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Bulgular (tamamlanmış veya beklenen bulgular): Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmelidir.

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin genel bir özet ve gelecekteki araştırmalara/uygulamalara yönelik önerilere yer verilmelidir.

Araştırmanın sınırları/içerdikleri (varsa) – İçermedikleri/sonraki adımlar

Pratik kapsamı (varsa): Uygulamadaki yeri

Sosyal etkileri (varsa): Toplum/politika üzerine etkisi

Orijinalliği/değeri: Bu çalışmadan kim yararlanabilir? Çalışmanın yeni tarafları nelerdir?

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, anahtar kelime2 (Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, Italik)

Title (Bold, The first letter is large, Times New Roman, 14 Punto, Centered)

Abstract :The abstract should be limited to 250 words and include the aim of the paper, general materials and methods, summarized results, and the conclusions. It should be a brief summary of the study.
Aim :This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings:Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions: In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation :
Practical Implications (If Aplicable ):
Social İmpacts (If Aplicable):
Originality:
Key Words: 

The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic1. Giriş (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen giriş kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Giriş kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2. Literatür Taraması (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen literatür taraması kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Literatür taraması kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (bir enter)

2.1.1. Alt Başlık (Alt başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen alt başlık kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt  ve tek satır aralığı kullanınız. Alt başlık kısmından sonra bir aralık (bir enter)

3. Yöntem (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen yöntem kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Yöntem kısmından sonra bir aralık (bir enter)

4. Bulgular ve Tartışma (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen bulgular ve tartışma kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Bulgular ve tartışma kısmından sonra bir aralık (bir enter)

5. Sonuç ve Öneriler (Bu başlık için, Times New Roman, Kalın, sola yaslı, 12pt, küçük harf)

Lütfen sonuç ve öneriler kısmındaki paragraflar için; Times New Roman, her iki yana yaslı, 12pt ve tek satır aralığı kullanınız. Sonuç ve öneriler kısmından sonra bir aralık (bir enter)

Kaynakça (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır)

Kaynakça ve atıflar APA formatına uygun düzenlenmelidir

Sempozyum bildiri tam metin  formatı ile ilgili diğer yönergeler aşağıdaki gibidir;

  • Tam metin bildiriler özet, şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere en fazla 5000 kelime olmalıdır.
  • A4 sayfasına tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  • Sayfa kenar boşlukları: Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3,5 cm, Sağ:2,5 cm
  • Microsoft Word formatında düzenlenmelidir.
  • Metin içinde, Times New Roman, normal, 12 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.
  • Tüm paragraflar her iki yana yaslı olup, paragraf girintisi olmamalıdır.
  • Tablo başlıkları üste ortalı olmalıdır (örn. Tablo 1: Tablo Başlığı)
  • Şekil başlıkları alta ortalı olmalıdır (örn. Şekil 1: Şekil Başlığı)

 FULL TEXT SUBMİSSİON FORMAT 

Title (Bold, The first letter is large, Times New Roman, 14 Punto, Centered)

Name SURNAME, Name SURNAME, Name SURNAME, (Times New Roman, 13 pt, centered)

The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)

Abstract :The abstract should be limited to 250 words and include the aim of the paper, general materials and methods, summarized results, and the conclusions. It should be a brief summary of the study.
Aim :This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings:Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions: In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation.
Practical Implications (If Aplicable ):
Social İmpacts (If Aplicable):
Originality 
Key Words: 

The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic

References :


Özet
Bildiri için hazırlanan özetlerin en fazla 250 kelime ile sınırlandırılması gerekmektedir. Özet metin, Times New Roman, 12 punto, iki yana dayalı, tek satır aralık ile aşağıdaki 
başlıklar altındaverilmelidir.

Amacı: Çalışmanın niçin yapıldığı, varılmak istenilen hedefin ne olduğu açıklanmalıdır.

Araştırma Yöntemi: Bu bölümde çalışmanın türü, ana kütle, örneklem, araştırmanın modeli, ölçekler, veri toplama araçları, işlem ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Bulgular (tamamlanmış veya beklenen bulgular): Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmelidir.

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin genel bir özet ve gelecekteki araştırmalara/uygulamalara yönelik önerilere yer verilmelidir.

Araştırmanın sınırları/içerdikleri (varsa) – İçermedikleri/sonraki adımlar

Pratik kapsamı (varsa): Uygulamadaki yeri

Sosyal etkileri (varsa): Toplum/politika üzerine etkisi

Orijinalliği/değeri: Bu çalışmadan kim yararlanabilir? Çalışmanın yeni tarafları nelerdir?

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime1, anahtar kelime2 (Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, Italik)

1. Introduction (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12pt, lower case)
2. Literature Scanning (Times New Roman, Bold, left-justified, 12pt, lower case for this title)
2.1. Subtitle (For subtitle, Times New Roman, Bold, left- justified, 12pt, lower case)
2.1.1. Subtitle (For subtitle, Times New Roman, Bold, left- justified, 12pt, lower case)
 3. Method (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12pt, lower
case)
4. Findings and Discussion (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12pt, lower case)
5. Conclusions and Recommendations (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12pt, lower case)
References  (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12pt, do not numbering )


Abstract :The abstract should be limited to 250 words and include the aim of the paper, general materials and methods, summarized results, and the conclusions. It should be a brief summary of the study.
Aim :This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings:Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions: In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation.
Practical Implications (If Aplicable ):
Social İmpacts (If Aplicable):
Originality 
Key Words: 

The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic

Abstract :The abstract should be limited to 250 words and include the aim of the paper, general materials and methods, summarized results, and the conclusions. It should be a brief summary of the study.
Aim :This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings:Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions: In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation.
Practical Implications (If Aplicable ):
Social İmpacts (If Aplicable):
Originality 
Key Words: 

The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic

© VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji