II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER LİSTESİ

VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu’na bildiri gönderimi, 11 Mart  2018 tarihinde sona ermiştir. Her bildiri, hakem değerlendirme süreci için uzmanlık alanlarına göre seçilen en az iki Sempozyum Bilim Kurulu üyelerine gönderilmiştir. Bununla beraber bildiriler, Sempozyum Yazım Kılavuzuna uygunluğu açısından Sempozyum Yürütme Kurulu üyelerince  incelenmiş ve değerlendirmeler sonunda, 186 bildiri kabul edilmiştir.

Kabul edilen bildirilerin sunulabilmesi ve bildiri kitabında basılabilmesi için yazarlar tarafından aşağıdaki işlemlerin yerine getirilmesi gerekmektedir:

1.      Bildiri için en az bir yazar adına "Katılım Ücreti'nin 30 Mart 2018 tarihine kadar web sayfasında yer alan hesaba yatırılmış olması gerekmektedir. Bir bildiride, birden fazla yazarın katılımı durumunda, katılan her bir yazar için "Katılım Ücreti" ödenmelidir.

2.      Kabul edilen bildirilerin sunulabilmesi için Sempozyum Yayın Telif Hakkı Formu’nun, tüm yazarlar tarafından imzalanıp doldurulması ve bununla birlikte Kayıt Formu’nun Sempozyuma katılacak kişi/kişiler tarafından doldurulması, imzalanması ve formun taranıp (pdf veya jpeg formatında), Katılım Ücretini gösteren banka dekontu ile birlikte 30 Mart 2018 tarihine kadar info@doguakdenizturizmsempozyumu.com adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

3.      Katılımcılar katılım ücretini yatırırken, banka dekontuna  “Açıklama bölümüne katılımcının İsim, Soyisim ve Bildiri numarasının” eklenmesi gerekmektedir. Lütfen EFT/Havale işlemi yaparken bu detaya dikkat ediniz.

4.      Gerekmesi durumunda bildirilerinizin baskıya hazır formatı e-posta ile hata olup olmadığı hususunun tespiti için tarafınıza gönderilecektir. Bu nedenle, tarafımızda kayıtlı olan  e-mail adresinizi sık sık kontrol etmenizi öneririz. Bununla beraber hakem kararı olumlu olan ancak henüz çalışmanın son halini göndermeyen yazarların 30 Mart 2018 tarihine kadar bildirilerini son halini göndermeleri gerekmektedir.

SIRA NUMARASI

BİLDİRİ NUMARASI

BİLDİRİ BAŞLIĞI

YAZAR(LAR)

         1

70013

Kamu Yönetiminde İş Sağlığı Ve Güvenliği (Turizm Sektörü Örneği)

Necmettin KOÇ
Mustafa BİLİCİ

2

70023

The Importance of creating local-culturel symbols in the process of creating destination brand: Example of Eskişehir city

 Mustafa Özgür ŞEÇİM

3

70033

 Alanya Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı 

Nalan IŞIK

Cansu UZUN

4

70043

Kırsal Turizme Farklı Bir Bakış “Sarıçiçek’ten Avutmuş’a Çoban Takımları”

Seher Keçe TÜRKER

5

70053

Kobilerde FÜTZ Analizi

Ebru Evliya

6

70063

Turistik Bir Destinasyonun Tanıtımında Sosyal Medyanın Önemi 

Cavit YAVUZ 

7

70073

Gastronomi Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri 

Eyüp ATILGAN

Nalan IŞIK

Fevzi KARALAR

Çağdaş PEKTAŞ

8

70083

Gastronomi Alanında Bir Yenilik Girişimi: Temiz Tabak Hareketi

Mehmet BOYRAZ 

Ahmet ÇETİN

Hülya MUTLU

H.Hüseyin SOBALI

9

70093

Süleymanlı-Zeytun (Kahramanmaraş) Yöresinin  Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli

Tamer ÖZLÜ

Ömer ARSLAN 

10

70103

Otel Çalışanlarının Sanal Kaytarma, Psikolojik Sözleşme İhlali ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki

Ufuk IŞIK 

Yavuz Kağan KASIM

11

70113

 Sosyal Medyada Etkinlik Yönetimi 

Murat SEYFİ

Ayda Uzunçarşılı SOYDAŞ

12

70123

Turizm Seyahat Firmalarının Sosyal Medya Hesaplarının İçerik Analizi 

Murat SEYFİ

Merve ÇERÇİ

13

70133

Sokak Sağlıklaştırılmasının Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Tokat Beyhamam Ve Bey Sokağı Örneği

Serpil SEYFİ

Uğur DEMİRBAĞ

14

70143

Beyazıd Bestami (Musa Fakih) Türbesinin Duvar Resimlerinin Batılılaşma Sürecinde Değerlendirilmesi ve Koruma Problemi

Serpil SEYFİ

15

70153

Yerel Kültürel Festivallerde Katılımcı Deneyimleri:Manisa Mesir Macunu Festivali Örneği

Simge KÖMÜRCÜ

Özgür SARIBAŞ

Atilla AKBABA

16

70163

Kare Kodların (QR Code) Restoran İşletmelerinde Kullanımının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Hasan CİNNİOĞLU 

Derya DEMİRDELEN

17

70173

İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlaması Uygulamalarının İş Yaşam Kalitesinin Arttırılması Üzerine Etkileri: Özel Okul Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

Tahir AKGEMCİ 

Müveddet Konuşkan BAYRAKTAR

Esra KIZILOĞLU

18

70183

The Motives For The Visitors To Attend To Herb Festival In Çeşme-Alaçatı

Özge TOLGA 

Özlem YATKIN

Didem UZUN

Selda YESÜĞEY

----

----

----------------------------------------

---------------------

20

70203

Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi

Erkan GÜNEŞ

Yeliz PEKERŞEN

Uğurcan ERİK

21

70213

Çalışma Hayatında Temel Yetkinliklerin Önemi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

Yeliz PEKERŞEN

Erkan GÜNEŞ

Kadri Koray SİVRİKAYA

22

70223

Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri:Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği

Sevda SAHİLLİ BİRDİR

Derya TOKSÖZ

Kemal BİRDİR

23

70233

Gaziantep İlinde Faaliyet Gösteren Turizm İşletmelerinin Organik Gıda Algıları

Zafer BARIŞ

24

70243

İletişim Tatmininin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Mersin Şehir Merkezinde Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

A. Celil ÇAKICI

Dilek ATÇI

Seda Nur KESKİN

25

70253

A General Overview of Social Tourism Literature in Turkey:A Bibliometric Study on Social Tourism Researches

Özgür SARIBAŞ 

Atilla AKBABA

26

70263

Post-Modern Turizm Paradigması Etrafında Şekillenen Gerçek Üstü Bir Deneyim: Uzay Turizmi

Füsun İSTANBULLU DİNÇER

İpek Itır CAN 

Berfin İNAN

27

70273

Sağlık Turizmi İşletmelerinde İnovasyon Sürecine İlişkin Bir Literatür Taraması

Nedim YÜZBAŞIOĞLU

Oğuz DOĞAN

28

70283

 Ziyaretçi Sayılarının Analizi İle İstanbul’un Kültür Turizmi Pazarlarının Değerlendirilmesi 

Emre BAHAR 

Füsun İSTANBULLU DİNÇER

29

70293

 Hatay Keldağı Deniz Kıyılarında Sualtı Dalış Turizmi 

Mustafa ÇEKİÇ 

Deniz ERGÜDEN

Necdet UYGUN

30

70303

İskenderun ve çevresinin arkeo-turizm potansiyeli 

Özden ÜRKMEZ

31

70313

Küçük ve Orta Ölçekli Otellerde Yönetsel Etkinliğin İş Doyumuna Etkisi Var Mıdır? 

Ömer SARAÇ 

Said KINGIR

Orhan BATMAN

32

70323

Turizmde İnovasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Melike GÜL 

Kudret GÜL

33

70333

Gaziantep’te Kültür Turizmi: Yerli Turistlerin Algılarının Değerlendirilmesi 

Nalan IŞIK

Bilge BOSTANCIERİ

Cihan GEYLAN

34

70343

Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Yeri: İnternet Sitelerine Dönük İçerik Analizi

Çağdaş ERTAŞ

35

70353

Satış ve Genel Yönetim Giderleri ile Firma Değeri Arasındakiİlişkinin Analizi: Avrupa Borsalarında İşlem Gören Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma

Erdinç KARADENİZ

Levent KOŞAN

Fatih GÜNAY

Selda DALAK

36

70363

Hatay Yöresel Mutfağının Coğrafi İşaret Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme 

Sevda SAHİLLİ BİRDİR

Nurhayat İFLAZOĞLU

Kemal BİRDİR

37

70373

Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinde Finansal PerformansınEkonomik Katma Değer Yöntemiyle Hesaplanması

Erdinç KARADENİZ

Selda DALAK

Fatih GÜNAY

Mehmet BEYAZGÜL

38

70383

Mesaja Dayalı Bildirimlerin Havlu Tekrar Kullanımına Etkisi: Mersin’deki 3 Yıldızlı Bir Şehir Otelinde Deneysel Bir Uygulama

Mehtap ÖZKAN BUZLU 

Kamil UNUR

39

70393

Turizm Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ezine Meslek Yüksekokulu Örneği

Gencay SAATCI

Özge Güdü DEMİRBULAT 

Cevdet AVCIKURT

40

70403

Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderliğin Örgütsel Sessizliğe Etkisi

Özden AKIN

Metin REYHANOĞLU

Alper Salih YILMAZ

41

70413

DOĞU AKDENİZ ULUSLARARASI TURİZM VE SEYAHAT FUARI’NIN (EMITT)GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA (1999- 2016 YILLARI)

Arif GÜNGÖR

Derya ÇETİNOĞLU

Fatih TURGUT

Yaşar ADAK

42

70423

Değişen Turist Profili Perspektifinde Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar: Üçüncü Yaş Turizmi

Kansu GENÇER

 Derman KÜÇÜKALTAN

43

70433

Finansal Oranlar Aracılığıyla Finansal Başarısızlık Riskinin İncelenmesi: Düşük Maliyetli Havayolları Üzerine Bir İnceleme

Kasım KİRACI 

Veysi ASKER

44

70443

Web 1,0’dan Web 3,0’a Yiyecek ve İçecek Endüstrisi

Erhan BABAÇ 

Hilmi Rafet YÜNCÜ

45

70453

Uluslararası Turizmde Küresel Sorunlar ve Türkiye Turizmine Etkileri: Antalya ve İstanbul Örneği

Necdet HACIOĞLU

Fatih ÇAVUŞOĞLU

46

70463

TurizminEtkilerinin Algılanması: Alanya Özelinde Bir Araştırma

Caner ÇALIŞKAN

Bekir Bora DEDEOĞLU

Erhan BOĞAN 

47

70473

Yerel Halkın Otel İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine İlişkin Algılamaları: Alanya Örneği

Bekir Bora DEDEOĞLU

Erhan BOĞAN

Caner ÇALIŞKAN

48

70483

Duygu İşçilerinin Perspektifinden Hizmet İnovasyon Davranışı: Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin Bir Araştırma

Neslihan ÇETİNKAYA 
Aykut ŞİMŞEK
Selçuk AYDIN

49

70493

Film ve Dizi Turizminin Destinasyon İmajına Etkisi: Kapadokya Örneği

Nalan IŞIK

Aybüke KOÇAK

50

70503

Türkiye’deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Bölümlerinde Verilen İnovasyon İçerikli Derslerin Önemi

Özlem YATKIN 

Atilla AKBABA

51

70513

Gastronomik Değerler Kapsamında Sinop Mutfağına Özgü Bir Değer: Nokul

Olca SEZEN DOĞANCİLİ

ERCAN KARAÇAR 

Serkan AK

52

70523

Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Trıpadvısor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Ercan KARAÇAR 

Olca SEZEN DOĞANCİLİ

Serkan AK

54

70543

Köroğlu Dağlarından Gerede Çayı Kıyısına Çoban Turizmi

Seher KEÇE TÜRKER

55

70553

Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı’nda Faaliyet Gösteren Esnafların İletişim Becerilerinin Kendileri ve Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Atınç OLCAY

Fevzi KARALAR

Müjdat ERTÜRK

56

70563

Sivil Toplum Kuruluşları Perspektifinden Gastronomi Turizmi: Antalya ve Gaziantep Örneği

Aylin AKTAŞ ALAN 

Belma SUNA

57

70573

Gaziantep’teki Restoran İşletmelerinde Teknoloji KullanımDüzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Belma SUNA

Ceyhun UÇUK

58

70583

The Importance Of Administration Activities In Hotel Businesses: A Study On Small Hotels

Kürşad SAYIN 

Abdullah KARAMAN

59

70593

 Dünya Basınında Yer Alan Terör Olaylarının Türkiye Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkileri 

Diler DOĞRUOL 

60

70603

Entropi Temelli TOPSİS veVeri Zarflama Analizi Yöntemleriyle Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Büyük Havalimanları Üzerine Bir Uygulama

Veysi ASKER

Kasım KİRACI 

Mehmet YAŞAR

61

70613

Türkiye'de Küreselleşme, Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki 

Tuba YILDIZ 

62

70623

İşletmelerde Sponsorluk Uygulamaları: Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme 

Hasan Tahsin KAVLAK 

Evren GÜÇER

63

70633

Gastronomi Turizminde Marka Temas Noktalarinin İçsel Değerlendirilmesi: Adana’da A Grubu Seyahat Acentalari Üzerine Bir Araştirma

Zafer BUZCU 

Sibel OĞUZ

64

70643

Denizli Turizm Rotaları 

Serkan BERTAN

Serap ALKAYA

Murat BAYRAM

Onur GÖRKEM

65

70653

Türkiye'nin Sağlık Turizmi Rekabet Analizi ve Öncelikler

Beybala TİMUR 

Yasin Emre OĞUZ

66

70663

Kazdağlarına Gelen Ziyaretçilerin Çevre Dostu Davranış ve Çevresel Turizm Davranışları

Yasin SOYLU 

Lütfi ATAY

H. Mehmet YILDIRIM

67

70673

Identity Related Visitor Motivations of Zeugma Museum 

Ecem TEZGEL 

İsmail KIZILIRMAK

68

70683

Müze Ziyaretçilerinin Güdüleri ve Hizmet Kalitesi Algıları: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği

Ayşe Nevin SERT

Sıla KARACAOĞLU 

69

70693

 Coğrafi İşaretli Ürünler ve Kıbrıs Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Araştırma 

Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Olena ÇAVUŞOĞLU

70

70703

Otantik Kıbrıs Mutfağının Gastronomi Turizmi Açısından SWOT Analiz İle Değerlendirmesi 

Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Olena ÇAVUŞOĞLU

71

70713

 Kötü Lider Çalışanı Nasıl Etkiler: Toksik Liderliğin Örgütsel Adalet ve Sessizlik ve İşte Ayrılma Niyetine Olan Etkisi Üzerine Etkisi

Metin REYHANOĞLU

Özden AKIN

72

70723

Gaziantep ve Hatay illerinde yapılan Ramazan Bayramı yemeklerinin karşılaştırılması

Fatih ÖZDEMİR

Fevzi KARALAR

73

70733

Kent Ve Turizm İlişkisinin Kentleşme Açısından İncelenmesi

Sibel AKPINAR KASAP 

75

70753

Relation of Waging and Performance Function In Human Resource Management

Adnan CELİK

Suat OKAY

Hande ULUKAPI YILMAZ

76

70763

Organizational Attraction

Adnan CELİK

Gazi KURNAZ,
Akın ABUL

77

70773

Status of Institutional Theory within Perspective of Management

Adnan CELİK

Aboobakr  NIAVAND

78

70783

Turizm,  Düşük Karbon Ekonomisi İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Cemil Serhat AKIN

Cengiz AYTUN

Soner AKIN

79

70793

Kahve Konseptli Yiyecek İçecek İşletmelerin Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma

Yasin TÜYSÜZ

Orhan BATMAN

80

70803

Turizm, Bilgi İletişim Teknolojileri İlişkisi: Türkiye Örneği

Cengiz AYTUN

Cemil Serhat AKIN

Soner AKIN

82

70823

Turizm İşletmelerinde Çalışan Mutlulugu

Özge Güdü DEMİRBULAT

Gencay SAATCI

Yusuf AYMANKUY

83

70833

Turizm Öğrencilerinin Staj Döneminde Edindikleri Motivasyonun Herzberg Teorisine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği

Fatih ÖZDEMİR

Cemil SÜSLÜ

Gülfer ÖZER

84

70843

Türkiye’deki Turizm Gündeminin Web Madenciliği Yöntemi ile Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Yılmaz AĞCA
Hüseyin AKSOY
Abdulkadir ÖZDEMİR

85

70853

Gençlik Turizmi Kapsamında Yeni Trend“Drone Yarışları”

Halil SUNAR
Fikret GÖKÇE
Ceyhun KILINÇ
İsa Serhan CİHANGİR

86

70863

Turizm ÖğrencileriveTurizm İşletmelerininBirbirlerinden Beklentileri Üzerine Karşılaştırmalı BirAnaliz: Sakarya Örneği

Ümit ŞENGEL

Gökhan GENÇ

Burhanettin ZENGİN

87

70873

Resepsiyonist ve Kat Hizmetleri Görevlilerinin Performans Değerlendime Kapsaminda Mesleki Bilgi ve Becerilerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma

Sait DOĞAN

Mehmet YEŞİLTAŞ

88

70883

Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme

Mehmet Emre GÜLER

Özgür SARIBAŞ

Simge KÖMÜRCÜ

89

70893

Turizm-Teknoloji İlişkilerinin Kültürel Turizme Yansımaları

Gözde EMEKLİ

Ersin DEMİR

90

70903

Gaziantep Yerel Halkının Helal Turizme Bakış Açısı

Nalan IŞIK

Cemile AKBULUT

Eyyüp YILDIRIM

Mehmet KASAP

91

70913

Ödüllü Sürdürülebilir Restoranların Uygulamalarının İncelenmesi

Bükre ASLAN

Atilla AKBABA

92

70923

Turizm İşletmeciliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi: Aksaray'da Bir Uygulama

Mehmet TUNCER

Sait DOĞAN

94

70943

Sivas’ın Turizm Potansiyeli. Divriği ve Kangal İlçeleri ile Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

Derya KUTLU

Fatma GÖK

95

70953

Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Etkisi: Instagram Örneği

Derya KUTLU

Şevin ABBASOĞLU BOSTANCI

Kürşad ÖZKAYNAR

96

70963

Turizm Sektöründe Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi

Erdinç KARADENİZ

Mehmet BEYAZGÜL

Fatih GÜNAY

Selda DALAK

97

70973

Kültür ve Turizm Bakanlarının Turizm Haftasında Yapmış Oldukları Açılış Konuşmalarına Yönelik İçerik Analizi

Celil ÇAKICI

Ahmet ERDEM

Mehmet Fatih KAYRAN

Nurgül AVCI

98

70983

Demografik ve mesleki özelliklerin çalışanların öz yeterlilik algısına etkisi: Alanya’daki konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma

Aysen ERCAN İŞTİN

99

70993

Kongre Turizmi Paydaşlarının Destinasyondan Beklentilerinin Kano Modeli İle Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği

Yusuf KARAKUŞ

Koray ÇAMLICA

Cenk BİRİNCİ

100

71003

Gümüşhane İli Kamu Çalışanlarının Turizme Bakış Açılarını Etkileyen Pozitif Faktörlerin Yapısal Bir Model ile Belirlenmesi

Atınç OLCAY

Adile BEBEK

101

71013

Otelcilik Elemanı İş İlanlarında Aranan Nitelik Ve Becerilere Yönelik Bir Araştırma

Sait DOĞAN

Mehmet TUNCER

102

71023

Yerel Halkın Turizmin Fayda ve Maliyetlerine İlişkin Algılamalarında Bölge Aidiyetinin Belirleyiciliği: Kapadokya Örneği

BEKİR BORA DEDEOĞLU

Koray ÇAMLICA

Yusuf KARAKUŞ

Muhammet Cenk BİRİNCİ

103

71033

Şırnak İli Floristik Zenginliğinin Botanik Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Sedat ÇELİK

Aysen Ercan İŞTİN

Mustafa RÜSTEMOĞLU

Mehmet FİDAN

104

71043

Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Ürünlerin İncelenmesi: Kırıkkale-Bahşili İlçesi Örneği

Şeyda KARAGÖZ

Mehmet GÜLLÜ

105

71053

Sosyal Medya ve Seyahat Planlaması: Ankara- Kars Doğu Ekspresi Seyahat Talebi Üzerine Bir İnceleme

Atilla AKBABA

Nilda ŞENMUTAF

106

71063

Destinasyon Rekabetçiliği ile Doğrudan Yabancı

Ersin BURNAZ

Ertuğrul KAROĞLU

107

71073

Yatırımlar Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi

Kars Destinasyon İmajı ve Doğu Ekspresi Deneyimi

EROL GEÇGİN

Seda DERİNALP ÇANAKÇI

Tuncay ÇANAKÇI

108

71083

Kars mutfak kültürünün gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi

Seda DERİNALP ÇANAKÇI

Erol GEÇGİN

Tuncay ÇANAKÇI

110

71103

Gevaş İlçesinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

 Lutfullah Sadi TOPRAK 

Okan TÜRK

-----
112

71123

Turlarda Teknoloji Kullanımı: Turist Rehberleri Gözüyle Bir Değerlendirme

Seçkin ESER

Celil ÇAKICI

Duygu BABAT

İsmail KIZILIRMAK

113

71133

Otel İşletmelerinde Motivasyon Araçları Üzerine Bir Araştırma: İskenderun İlçesi Örneği

Fatih ÖZDEMİR

Gülfer ÖZER

114

71143

Y ve Z Kuşağının Teknolojiyle Olan İlişkisinin Turizme Etkisi

Duygu MAHMUTOĞULLARI

Burak BORA

115

71153

Hatay Gastronomi Turizminde Zeytin ve Zeytinyağının Yeri

Dilşat Bozdoğan KONUŞKAN

116

71163

Hatay’da Deniz Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi

Çağrı SAÇLI

Cansen CAN AKGÜL

Kübra PEKTAŞ

117

71173

Müşterikarlılığı analizi ve menü analizi ilişkisinindeğerlendirilmesi

Vedat EKERGİL

Merve ÖZGÜR GÖDE

118

71183

İskenderun’da Turizmde Teknoloji ve İnovasyon  Konusunda Yenilikçi Talepler

Halil Bünyamin GİRGİN

119

71193

Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktiviteler Katılımında Algılanan Kısıtlayıcılar: Nevşehir İli Örneği

Muhammet Cenk BİRİNCİ

Koray ÇAMLICA

Yusuf KARAKUŞ

120

71203

Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi ile Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği

İsmail Mert ÖZDEMİR 

Önder MET

Hüseyin Önlem ERSÖZ

121

71213

Tüketicilerin Menülere Yönelik Beklentilerinin Belirlenmesi: Eskişehir Örneği

Sema Ekincek 

Önder YAYLA

Merve ÖZGÜR GÖDE

122

71223

Çalışanların Etkileme Taktikleri Algısının İş Performansları Üzerine Etkisi

Tahir AKGEMCİ 

Esra KIZILOĞLU

Vural ÇAĞLIYAN

Ahmet Fatih ÖZYILMAZ

123

71233

Türkiye'de Tanıtım Harcamalarının Turizm Sektörüne Etkisi

Ahmet ŞİT

Mustafa ŞİT

124

71243

Sarıkamış Kış Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Kapsamında Durum Değerlendirmesinin Yapılması

Ömer Sıddık BUDAK

Murat KILIÇBEY

Erol GEÇGİN

125

71253

SERVQUAL Yöntemi İleDenizli-Pamukkale Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Algısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme

Ediz GÜRİPEK

126

71263

Bir Fenomen Pazarlama Kanalı Olarak Instagram’da Bir Araştırma

Nurşah ERGUN

Ruhan BAYRAK

Seden DOĞAN

127

71273

Gıda Güvenliği ve Turizm 

Emine AKSAN ALDANMAZ

128

71283

Bir Yavaş Şehir Olan Seferihisar’daki Restoranlarla İlgili Müşterilerin Sosyal Medyadaki Yorumların Analizine Yönelik Bir Çalışma

Serkan Temiztürk

Atilla AKBABA

129

71293

Yöresel Yemek Festivaline Katılanların Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Alaçatı Ot Festivali 2017 Örneği

Şeyda YAYLA

Cihan SEÇİLMİŞ

130

71303

Sinop İlinin Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Swot Analizi

Mustafa AKSOY

Şaban KARGİGLİOĞLU

131

71313

 Turizm Öğrencilerinin Üniversite Tercih Döneminde Bilgi Kaynaği Olarak Sosyal Medyadan Yararlanma Durumu 

Serkan Ak

Ali Turan BAYRAM

Gül ERKOL BAYRAM

132

71323

Üniversite Öğrencilerinin Tatil Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanimi: Sinop Üniversitesi Örneği

Ali Turan BAYRAM

Serkan AK

Gül ERKOL BAYRAM

133

71333

Mevlevi ve Uluslararası Mutfak Organizasyon Yapısının Karşılaştırılması: Kavramsal Bir Çalışma

İsmail KONUK

Sema EKİNCEK

134

71343

Müzik Eşliğinin Yaratıcı Mutfak Uygulamaları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Orçun ATİLLA 

Sibel ÖNÇEL

135

71353

Fiziksel Kanıtların Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma

Önder YAYLA

Şeyda YAYLA

Cihan SEÇİLMİŞ

136

71363

Zigana’nın Turizm Potansiyeli 

Savaş AYDIN

137

71373

Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Kültür Turizminde Bir Model Önerisi: Geleneksel Türk Tiyatrosunun İnovatif Olarak Turizmde Kullanılması

Gönül REYHANOĞLU

Metin REYHANOĞLU

139

71393

Postmodern Turizm Örneği Olarak Gönüllü Turizm: Workaway Türkiye Örneği

Ersin DEMİR

Volkan ZOĞAL

140

71403

Research Of  Health Tourism Potential In Antalya

Taşkın KILIÇ

Sedat BOSTAN

Funda TOPAK

141

71413

Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma

Melike SAKİN-YILMAZER

Atilla AKBABA

Cengiz DEMİR

142

71423

2013-2016 Karlilik Oranlari İle Ahp-Topsis Yöntemleri Kullanilarak Performans Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da Yer Alan Turizm Şirketleri Örneği

Halil SUNAR

Fikret GÖKÇE

Alper ATEŞ

Ceyhun KILINÇ

Refik YILMAZ

144

71443

Ağ Toplumu Ve Paylaşım Kültürüyle Değişen Konaklama Olanakları: Airbnb Ve Türkiye

Seval DURMUŞ

145

71453

Adana Lezzet Festivali Katılımcılarının Festivale Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Fatih KAYRAN

Ahmet ERDEM

Kamil UNUR

-------

-------

----------------------------------------

-----------------

147

71473

Gastropublara Neden Gidilir?

A.Celil ÇAKICI

Elanur ŞAHİN

Gürkan AKDAĞ

148

71483

Turizm Araştırmaları için Yeni Bir Kavram Daha… Şefkatli Olmanın Anahtarı: Öz-Şefkat

Eda FINDIK

Beril DÖNMEZ

149

71493

Türkiye’de Mağara Turizmi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Onur KIZILCIK

Beril DÖNMEZ

150

71503

Türk Atasözlerinde Gastronomi Olgusu

Gökhan KARAKEÇİLİ

Cevdet ÇETİNSÖZ

151

71513

Turizm İşletmeciliği Lisans Öğrencilerinin Kültürel Zeka Seviyeleri: Mersin Üniversitesi Örneği

Kamil UNUR

Ceylin ŞANLI

152

71523

Sosyal Medyanın Otellerin Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi

Çağrı SAÇLI
Muhammet Emin SOYDAŞ
Murat YURTLU

153

71533

Eskişehir Halkının Tatil Turizmi Destinasyon Tercihlerinin Belirlenmesi

Gül Nur DEMİRAL

Erkan SEZGİN

154

71543

Hatay, UNESCO Gastronomi Şehri Olduğunun Farkında mı?

Aymen DİKMEN,
TuğbaKIRMIZIOĞLU,
Cansel YILMAZ,
Mehmet EREN,
Duygu BABAT

155

71553

Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Örneği

Gülser YAVUZ

Mehmet BEYAZGÜL

Erdinç KARADENİZ

156

71563

The Richness of Antigenotoxic Elements in Mediterranean Cuisine

Şükran ÇAKIR ARICA

157

71573

Gastronomi Alanındaki Coğrafi İşaretlerin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma

Önder YAYLA

Sema EKİNCEK

Semra GÜNAY AKTAŞ

158

71583

Türk Mutfağının Sürdürülebilirliğinde Yöresel Kahvaltı Ürünlerinin Önemi: Hatay Mutfağı Örneği

Ümit SORMAZ

Cemre KARADAĞLI

Neslihan ONUR

H.Ferhan NİZAMLIOĞLU

159

71593

Uzungöl’de Artmakta Olan Üst Yapı Kirliliği:Bir model önerisi

Sinan TERZİ

Aydoğan AYDOĞDU

160

71603

Azerbaycan`In Batı Bölgesinin Sürdürülebilir Turizminde Yerel Yönetimin Rolü/ Yerel Halk Tarafından  Değerlendirilme

Parvin GULUZADA

Resad AHADOV

Aydoğan AYDOĞDU

162

71623

Analysing the Passenger Complaints on Trip Advisor: A Research on Airline Operations

Nuriye GÜREŞ

Seda ARSLAN

Cevher YÜKSEL

Harun YILMAZ

163

71633

Searching Airlines’ Mobil Applications Towards Air Travellers

Nuriye GÜREŞ

Seda ARSLAN

Cevher YÜKSEL

Harun YILMAZ

164

71643

Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Y-Kuşağının Turizm Hizmetlerini Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Nuriye GÜREŞ

Seda ARSLAN

Cevher YÜKSEL

Aylin VARIŞLI

Duygu BABAT

Menekşe GÜNDOĞDU

165

71653

Küçük ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Planlama Sorunları

Erdinç BALLI

Ayşe İpek KOCA BALLI

Ferda ÜSTÜN

166

71663

Kültürel Miras Kaynağı Olarak Bozcaada’nın Somut ve Soyut Kültürel Varlıkları Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Gencay SAATCI

Nahide Övgü DEMİRAL

Selda EĞİLMEZGİL YILMAZ

167

71673

Trıpadvısor Aracılığıyla Online Müşteri Deneyimlerinin İncelenmesi; Hatay Örneği

Halil SUNAR

Fikret GÖKÇE

İsa Serhan CİHANGİR

Mehmet Erhan SUMMAK

Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ

168

71683

Alternatif Turizm Türü Olarak Yamaç Paraşütü Potansiyeli: Hatay Örneği

Halil SUNAR

Fikret GÖKÇE

Hasan GÖKÇE

Mehmet ŞAHİN

169

71693

Türkiye’deki Havaalanları İş Modellerinin Analizi

ABDULKADİR ALICI

Mehmet Şahin DURAK

170

71703

Sinop Üniversitesi Öğrencilerinin FastFood Ürünleri Tercihleri Etme Sebeplerine Yönelik Bir Araştırma

Şaban KARGİGLİOĞLU

171

71713

Turizm Yükseköğretiminde Yiyecek İçecekle İlgili Bölümlerde Görevli Akademisyenlerin Profili

Rahman TEMİZKAN

Duran CANKÜL

M. Çağatay KIZILTAŞ

172

71723

Tatların Algılanma Mekanizması ve Acı Tat

Saadet Pınar TEMİZKAN

Gizem Sultan SARIKAYA

173

71733

Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği

Fatih ÖZDEMİR

Kübra PEKTAŞ

174

71743

İnovasyon ve Yenilikçi Örgüt Kültürü

Diğdem ESKİYÖRÜK

175

71753

 Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Davranışsal Eğilime Etkisinin İncelenmesi: Fast-Food Restoran Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma

Sercan BENLİ

Gamze ERYILMAZ

176

71763

Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Estetiği Unsurlarının Turistlerin Demografik Değişkenlerine Göre İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Gökçe YÜKSEK

Selda UCA

Merve ASMADİLİ

177

71773

Kentiçi Turizm Destinasyonlarına Ulaşılabilirliğin Değerlendirilmesi: Adana Örneği

Nermin Merve YALÇINKAYA

Nuriye SAY

Gülay TOKGÖZ

178

71783

Turizmde Müzeler ve Ören Yerlerinin Önemi: Türkiye’deki Müzeler ve Ören Yerlerinin İllere Göre Dağılımı

İbrahim GİRİTLİOĞLU

Bilal Nadir ALKAN

Güler Büşra KARAÖMER

Harun Reşit GÜNDOĞAN

179

71793

Derste Teknoloji Kullanımı ve Öğrencilerin Üniversitelerine Olan Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencileri Örneği

Mehmet Sedat İPAR

Mehmet KESKİN

Ali Turan BAYRAM

Gül ERKOL BAYRAM

180

71803

Otel Yöneticilerinin Makyavelist Değerlere Yönelik Tutumları: Konya Örneği

Abdullah KARAMAN

Fatmanur Kübra AYLAN

181

71813

Çeşme Marina'da Güneş Enerjisi Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yiğit GÜLMEZ
Onur YÜKSEL
Olgun KONUR
S.Aykut KORKMAZ
Can AKALTAN

182

71823

Kruvaziyer ve RO-RO gemilerinde organik Rankine çevrimi sistemi kullanımının liman sahaları üzerindeki çevresel etkileri

Olgun KONUR

Onur YÜKSEL

S. Aykut KORKMAZ

Yiğit GÜLMEZ

Nihat TOZMAN

183

71833

Turizm Öğrencilerinin Hatay İli Somut Kültürel Miras Değerine Yönelik Algıları; İskenderun Teknik Üniversitesi ÖrneğiÇağrı SAÇLI

Dilek EFE

Mehmet KESKİN

184

71843

Adana-Karaisali İlçesinin Kirsal Turizm Olanaklarinin Araştirilmasi

Gülay TOKGÖZ

Nuriye SAY

Nermin Merve YALÇINKAYA

185

71853

Ekonomik Büyüme İle Turizm Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Türkiye Örneği

Cemil SÜSLÜ

Hakan ALTIN

186

71863

Finansman Kaynakları Ve Firma Büyümesi Arasındaki İlişki: Bıst Turim Firmaları Üzerine Bir Uygulama

Hakan ALTIN

Cemil SÜSLÜ

187

71873

Borsa İstanbulda İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Rasyo Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi

Fatih ÖZDEMİR

Murat YURTLU

Dilek EFE

Yunus TAYİS

Balhun ERSÖZ

Birsen BOZKURT

Mehmet Ali GÖK

188

71883

Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Eğilimlerinin Ölçülmesi

Alpaslan ATEŞ

Ramazan Özkan YILDIZ

Elif Tuçe İŞBİLEN

Kaptan Mustafa AKIN

189

71893

Sürdürülebilir Turizm ve Mobil Turizm Hizmetlerinin Bibliyografik Bir Analizi

Öznur YEKSAN

Atilla AKBABA

190

71903

İskenderun Körfezi Deniz Turizmini Geliştirme Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme

Turgay BATTAL

191

71913

Kültürel Mirasın Hüzün Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi:

                     Kayaköy (Levissi) Örneği

Fatih VAROL

Duygu TAŞTAN

192

71923

Y KuşağınınTurizm Sektöründe Alaylı & OkulluÇalışan Algısı: Kırklareli Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği

Cevdet AVCIKURT

Ayşegül K.BOZKURT

Meltem Y.KAYIKÇI

193

71933

The Latest Trends on Hotel and Restaurant Technologies

Ayhan Varol BAYER

Fatih ÖZDEMİR

 194 71943  IC Çeşme Marina'da Yatlardan Kaynaklı Ortalama Karbon Salım Miktarlarının Hesaplaması Onur YÜKSEL
Olgun KONUR
Yiğit GÜLMEZ
S.Aykut KORKMAZ
Can AKALTAN
 195 71953  Türkiyede Sakin Şehir Kavramının Turizm Sektörüne Katkılarının İncelenmesi Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN

Nuriye SAY
 196  71963 Exchange Rate and Turkish Tourism Trade: is there a J-Curve?


 Ferhat ÇITAK
© VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji