II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
KURULLAR

  ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI
  Mersin Üniversitesi Rektörü
 
 SEMPOZYUM BAŞKANI
Doç. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
   Mersin Üniversitesi Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü
 
 YÜRÜTME KURULU BAŞKANI
Öğr. Gör. Gürkan TEMİZ
  Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürü
     


DANIŞMA KURULU

*Danışma Kurulu üyeleri ünvana ve soyadına göre alfabetik sıralama ile listede yer almıştır.

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ                                              Girne Amerikan Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER                     İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay AVCI                                                  Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan BAHAR                                                Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Atila YÜKSEL                                              Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT                                       Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BİRDİR                                              Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. A.Celil ÇAKICI                                             Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. İge PIRNAR                                                  Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal KANTARCI                                       Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret DÜLGER                                            Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU                                      Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN                                   Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KILIÇ                                                  Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN                               İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Tülen SANER                                                Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Bahar TANER                                                 Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem TUNA                                           Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi                  
Prof. Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN                                     Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. M. Cihan YAVUZ                                           Çukurova Üniversitesi
Prof.Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU                          Adnan Menderes Üniversitesi
Prof.Dr. Osman ÖZDOĞAN                                         Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan ATEŞ                                              İskenderun Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yusuf AYMANKUY                                       Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU                                 Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Ahmet KÖROĞLU                                        Balıkesir Üniversitesi
Doç. Dr. Atınç OLCAY                                                 Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ                             Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Alper BOZKURT                                    Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Çağrı SAÇLI                                           İskenderun Teknik Üniversitesi


BİLİM KURULU
(DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ)


Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ    Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr.           Füsun İSTANBULLU DİNÇER            İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr.           İge PIRNAR                                          Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr.           Habib ALİPOUR                                   Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.           Hüseyin ARASLI                                   Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.           Turgay AVCI                                          Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.           Ozan BAHAR                                        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr.           Kemal BİRDİR                                      Mersin Üniversitesi
Prof. Dr.           A. Celil ÇAKICI                                    Mersin Üniversitesi
Prof. Dr.           Atila YÜKSEL                                      Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr.          Osman Eralp ÇOLAKOĞLU                Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ÇELİK Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr.           Kemal KANTARCI                                Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Prof. Dr.           Şerife Zihni EYÜPOĞLU                      Yakın Doğu Üniversitesi      
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN                           Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr.           Osman Mübin KARATEPE                    Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.           Hasan KlLIÇ                                           Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.           Ahmet Fazıl ÖZSOYLU                         Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr.           Mustafa SAĞSAN                                  Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr.           Tülen SANER                                          Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr.          Ahmet TAYFUN                                       Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr.          Yasin BOYLU                                           Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr.          Bilgehan GÜLCAN                                  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr.           Mustafa TÜMER                                      Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr.           Abdullah TANRISEVDİ                          Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr.           Osman ÖZDOĞAN                                 Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr.           Süleyman TÜRKEL                                 Toros Üniversitesi
Prof. Dr.           Mehmet Cihan YAVUZ                            Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr.           Ramilya YARULLİNA YILDIRIM         Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr.           Cavit ATALAR                                         Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr.           Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU                Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           İrfan YAZICIOĞLU                                  Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Doç. Dr.           Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ                       Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Sevda SAHİLLİ BİRDİR                          Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Dilek ATÇI                                                Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Gürkan AKDAĞ                                        Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Ali Şükrü ÇETİNKAYA                            Selçük Üniversitesi
Doç. Dr.           Yasin BİLİM                                              Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr.           Gökhan AYAZLAR                                   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr.           Övünç BARDAKOĞLU                           Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr.           Burak MİL                                                İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr.           Serkan BERTAN                                      Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr.           Onur GÖRKEM                                       Pamukkale Üniversitesi
Doç.Dr.            Savaş  ARTUGER                                   Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr.           Osman ÇALIŞKAN Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr.           Ş. Okan MERCAN                                 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr.           İbrahim GİRİTLİOĞLU                         Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr.           Fatma Nur İPLİK TUĞAL                     Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr.           Oya Berkay KARACA                           Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr.           Erdinç KARADENİZ                             Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Göknil Nur KOÇAK                              Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Levent KOŞAN                                      Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Mustafa MENEKAY                              Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr.           Atınç OLCAY                                        Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr.           Ali ÖZTÜREN                                       Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr.           Çiğdem SABBAĞ                                  Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr.           Kamil UNUR                                         Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Uysal YENİPINAR                                Mersin Üniversitesi
Doç. Dr.           Rahma TEMİZKAN                               Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr.           Pınar TEMİZKAN                                  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   
Dr. Öğr. Üye.   Zehra EGE Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Hakan ATAY     Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Mustafa ATSAN                 Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Mohammed ABUBAKAR                     Antalya Bilim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Serap ALKAYA                                      Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Vedat İYİTOĞLU                                 Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Oğuz NEBİOĞLU                                 Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Seçkin ESER                                          Kırklareli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Reyhan ARSLAN AYAZLAR               Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Seden DOĞAN                                     Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Mehmet Güven ARDAHAN                 Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Nesrin MENEMENCİ BAHÇELERLİ  Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Ümit SORMAZ                                     Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.   Erdinç BALLI                                         Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Deniz BOZ                                             Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Senem YAZICI                                       Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.     Aziz Gökhan ÖZKOÇ                            Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Alper BOZKURT                                  Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.     Caner ÇALIŞKAN                               Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Onur ÇELİK                                          Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Abdulkadir ÇORBACI                          Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Engin DÜCAN                                      Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Beril DÖNMEZ                                     Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Ahmet ERTUGAN                                Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Diğdem ESKİYÖRÜK                          Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Hasan GÜL                                            Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Mine HAKTANIR                                 Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Murat İsmet HASEKİ                            Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Nalan IŞIK                                             Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Neşe KAFA                                            Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Serpil Yalım KAYA                                Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Rüçhan KAYAMAN                              Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    İlkay Yorgancı MALONEY                   Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Sibel OĞUZ                                           Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Fatih ÖZDEMİR                                    İskenderun Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Nil Günsel REŞATOĞLU                      Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Çağrı SAÇLI                                          İskenderun Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Dilek SAY                                              Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Esen SUCUOĞLU                                 Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Belma SUNA                                         Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Cemil SÜSLÜ                                        İskenderun Teknik Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üye.    Hülya TAŞTAN                                      Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Ayşe Nevin SERT            Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Alaattin BAŞODA                                 Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Hakan KENDİR                                    Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Ediz GÜLİPEK                                     Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye.    Emin ARSLAN                                     Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr.  Nuray TÜRKOĞLU                                                Sinop Üniversitesi
Dr.  Sıla KARACAOĞLU                 Çukurova Üniversitesi
Dr.  Diler DOĞRUOL             Çukurova Üniversitesi
Dr.  Zafer BUZCU            Çukurova Üniversitesi
Dr.  Georgiana KARADAŞ                                            Doğu Akdeniz Üniversitesi

*Bu Bölümdeki Bilim Kurulu Üyeleri, Doğu Akdeniz Bölgesinde Eğitim-Öğretim Veren

Üniversitelerin Turizm bölümündeki Akademisyenlerden Oluşmaktadır. 

BİLİM KURULU
 (YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELER)

Prof. Dr. Cihan ÇOBANOĞLU                       University of South Florida Sarasota, ABD
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ                              University of Central Florida, ABD
Doç. Dr. Fariz AHMADOV                              Azerbaijan State University of Economics, AZERBAYCAN
Doç. Dr. Natalia LİMAREVA                           North Coucasus Federal University, RUSYA

Doç. Dr. Marina SİGAREVA                                        North Coucasus Federal University, RUSYA

Assoc.Prof. Christina KOUTRA                                    Abu Dhabi University, UAE

Dr. Öğr. Üye. Azamat MAKSUDUNOV          Kırgızistan-Türkiye Manas Üniverstesi, KIRGIZİSTAN

Dr. Öğr. Üye. Bakıt TURDUMAMBETOV      Kırgızistan-Türkiye Manas Üniverstesi, KIRGIZİSTAN
Dr. Öğr. Üye. Nurkhodzha AKBULAEV                       Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, AZERBAYCAN
Dr. Mohammed A. Aly ABDELGAWWAD                   The University of Sadat City EGYPT, MISIR

Dr. Amina OMRANE                                                      University of Sfax, TUNUS
Çağrı SAÇLI

Çağrı SAÇLI

Çağrı SAÇLI

© VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji