II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
KURULLAR

  ONURSAL BAŞKAN
Prof. Dr. Ahmet ÇAMSARI
  Mersin Üniversitesi Rektörü
 
 SEMPOZYUM BAŞKANI
Doç. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ
   Mersin Üniversitesi Anamur Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu Müdürü
 
 YÜRÜTME KURULU BAŞKANI
Öğr. Gör. Gürkan TEMİZ
  Mersin Üniversitesi Anamur Meslek Yüksekokulu Müdürü
     


DANIŞMA KURULU

*Danışma Kurulu üyeleri ünvana ve soyadına göre alfabetik sıralama ile listede yer almıştır.

Prof. Dr. Ahmet AKTAŞ                                              Girne Amerikan Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay AVCI                                                 Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT                                       Balıkesir Üniversitessi
Prof. Dr. Ozan BAHAR                                                Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BİRDİR                                              Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. A.Celil ÇAKICI                                             Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU                         Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER                     İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Fikret DÜLGER                                             Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Necdet HACIOĞLU                                       Balıkesir Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal KANTARCI                                        Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN                                   Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KILIÇ                                                  Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Derman KÜÇÜKALTAN                               İstanbul Arel Üniversitesi
Prof. Dr. Osman ÖZDOĞAN                                        Adnan Menderes Üniversitessi
Prof. Dr. İge PIRNAR                                                   Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Tülen SANER                                                 Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Bahar TANER                                                 Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Muharrem TUNA                                            Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi     
Prof. Dr. Öcal USTA                                                     İstanbul Kent Üniversitesi         
Prof. Dr. İrfan YAZICIOĞLU                                        Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. M. Cihan YAVUZ                                            Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Atila YÜKSEL                                                Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ                                              Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Alpaslan ATEŞ                                                İskenderun Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ                               Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU                            Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Atınç OLCAY                                                 Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Çağrı SAÇLI                                           İskenderun Teknik Üniversitesi


BİLİM KURULU
(DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ)

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ  Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Habib ALİPOUR                                Doğu Akdeniz Üniversitessi
Prof. Dr. Hüseyin ARASLI                               Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Turgay AVCI                                      Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Ozan BAHAR                                    Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal BİRDİR                                  Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Yasin BOYLU                                   Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI                                Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Adnan ÇELİK                                    Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Eralp ÇOLAKOĞLU            Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun İSTANBULLU DİNÇER        İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Şerife Zihni EYÜPOĞLU                  Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Bilgehan GÜLCAN                            Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Kemal KANTARCI                            Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah KARAMAN                       Selçuk Üniversitesi
Prof. Dr. Osman Mübin KARATEPE               Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Hasan KlLIÇ                                      Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. İge PIRNAR                                       Yaşar Üniversitesi
Prof. Dr. Osman ÖZDOĞAN                            Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Fazıl ÖZSOYLU                     Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa SAĞSAN                              Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Tülen SANER                                     Yakın Doğu Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet TAYFUN                                 Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Abdullah TANRISEVDİ                     Adnan Menderes Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa TÜMER                                Doğu Akdeniz Üniversitesi
Prof. Dr. Süleyman TÜRKEL                           Toros Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Cihan YAVUZ                      Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. İrfan YAZICIOĞLU                           Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Prof. Dr. Ramilya YARULLİNA YILDIRIM   Adıyaman Üniversitesi
Prof. Dr. Atila YÜKSEL                                    Adnan Menderes Üniversitesi
Doç. Dr. Gürkan AKDAĞ                                 Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Savaş  ARTUGER                              Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Cavit ATALAR                                   Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr. Dilek ATÇI                                         Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Gökhan AYAZLAR                            Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU                    Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan BERTAN                                Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. Yasin BİLİM                                      Necmettin Erbakan Üniversitesi
Doç. Dr. Sevda SAHİLLİ BİRDİR                  Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Osman ÇALIŞKAN Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Ali Şükrü ÇETİNKAYA                    Selçuk Üniversitesi
Doç. Dr. Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ               Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Onur GÖRKEM                                Pamukkale Üniversitesi
Doç. Dr. İbrahim GİRİTLİOĞLU                   Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Oya Berkay KARACA                     Çukurova Üniversitesi
Doç. Dr. Erdinç KARADENİZ                       Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Göknil Nur KOÇAK                        Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Meryem SAMIRKAŞ KOMŞU       Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Levent KOŞAN                                Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Mustafa MENEKAY                        Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr. Ş. Okan MERCAN                           Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Doç. Dr. Burak MİL                                        İstanbul Arel Üniversitesi
Doç. Dr. Atınç OLCAY                                   Gaziantep Üniversitesi
Doç. Dr. Ali ÖZTÜREN                                  Doğu Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Aziz Gökhan ÖZKOÇ                        Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem SABBAĞ                             Adıyaman Üniversitesi
Doç. Dr. Rahma TEMİZKAN                         Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Doç. Dr. Pınar TEMİZKAN                            Eskişehir Osmangazi Üniversitesi   
Doç. Dr. Fatma Nur İPLİK TUĞAL               Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Doç. Dr. Kamil UNUR                                    Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Uysal YENİPINAR                          Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Murat YEŞİLTAŞ                             Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Mohammed ABUBAKAR        Antalya Bilim Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Serap ALKAYA                         Pamukkale Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Mehmet Güven ARDAHAN     Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Emin ARSLAN                         Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Hakan ATAY     Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Mustafa ATSAN                 Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Reyhan ARSLAN AYAZLAR  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Erdinç BALLI                           Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Nesrin M. BAHÇELERLİ        Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Alaattin BAŞODA                    Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Gül ERKOL BAYRAM            Sinop Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Deniz BOZ                               Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Alper BOZKURT                     Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Caner ÇALIŞKAN                   Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Onur ÇELİK                             Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Abdulkadir ÇORBACI             Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Seden DOĞAN                         Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Beril DÖNMEZ                        Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Engin DÜCAN                         Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Zehra EGE Adnan Menderes Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Ahmet ERTUGAN                   Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Seçkin ESER                           Kırklareli Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Diğdem ESKİYÖRÜK              Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Tolga GÖK                              Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Hasan GÜL                             Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Ediz GÜRİPEK                        Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Mine HAKTANIR                     Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Murat İsmet HASEKİ               Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Nalan IŞIK                              Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Vedat İYİTOĞLU                    Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Neşe KAFA                            Adıyaman Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Serpil Yalım KAYA                   Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Rüçhan KAYAMAN                 Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Hakan KENDİR                      Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Olcay KILINÇ                        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Uğur  KILINÇ                        Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Mustafa Murat KUTLUTÜRK  Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. İlkay Yorgancı MALONEY      Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Oğuz NEBİOĞLU                  Akdeniz Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Sibel OĞUZ                            Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Fatih ÖZDEMİR                     İskenderun Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Nil Günsel REŞATOĞLU         Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Çağrı SAÇLI                           İskenderun Teknik Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Dilek SAY                              Çukurova Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Ayşe Nevin SERT            Selçuk Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Serhat Adem SOP                   Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üye. Ümit SORMAZ                      Necmettin Erbakan Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Esen SUCUOĞLU                  Yakın Doğu Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Belma SUNA                         Gaziantep Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Cemil SÜSLÜ                        İskenderun Teknik Üniversitesi 
Dr. Öğr. Üye. Hülya TAŞTAN                      Mersin Üniversitesi
Dr. Öğr. Üye. Senem YAZICI                      Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Dr.  Zafer BUZCU            Çukurova Üniversitesi
Dr.  Diler DOĞRUOL             Çukurova Üniversitesi
Dr.  Sıla KARACAOĞLU                 Çukurova Üniversitesi
Dr.  Georgiana KARADAŞ                          Doğu Akdeniz Üniversitesi
Dr. Ozan GÜLER                                       Mersin Üniversitesi
Dr. Yunus TOPSAKAL                               Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
Dr.  Nuray TÜRKOĞLU                             Sinop Üniversitesi
Dr. Gülser YAVUZ                                      Mersin Üniversitesi
*Bu Bölümdeki Bilim Kurulu Üyeleri, Doğu Akdeniz Bölgesinde Eğitim-Öğretim Veren

Üniversitelerin Turizm bölümündeki Akademisyenlerden Oluşmaktadır. 

BİLİM KURULU
 (YURT DIŞINDAKİ ÜNİVERSİTELER)

Prof. Dr. Cihan ÇOBANOĞLU                       University of South Florida Sarasota, ABD
Prof. Dr. Fevzi OKUMUŞ                             University of Central Florida, ABD
Prof. DrSandra María Sanchez CANIZARES Universidad de Córdoba/ İSPANYA
Doç. Dr. Fariz AHMADOV                              Azerbaijan State University of Economics, AZERBAYCAN
Doç.Dr. Anukrati SHARMA                                           University of Kota, HİNDİSTAN
Doç. Dr. Christina KOUTRA                                          Abu Dhabi University, UAE
Doç. Dr. Natalia LİMAREVA                           North Coucasus Federal University, RUSYA
Doç. Dr. Marina SİGAREVA                                        North Coucasus Federal University, RUSYA
Dr. Öğr. Üye. Nurkhodzha AKBULAEV                       Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, AZERBAYCAN
Dr. Öğr. Üye. Azamat MAKSUDUNOV          Kırgızistan-Türkiye Manas Üniverstesi, KIRGIZİSTAN
Dr. Öğr. Üye. Bakıt TURDUMAMBETOV      Kırgızistan-Türkiye Manas Üniverstesi, KIRGIZİSTAN
Dr. Mohammed A. Aly ABDELGAWWAD                   The University of Sadat City EGYPT, MISIR
Dr. Salar KUHZADY                                                       UOK University, Sanandaj, IRAN
Dr. Amina OMRANE                                                      University of Sfax, TUNUS

Çağrı SAÇLI

Çağrı SAÇLI

Çağrı SAÇLI

© VIII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji