II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDİRİ FORMATI

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDIRİ FORMATI

Bildiri Başlığı (Kalın, Yalnızca İlk Harf Büyük, Times New Roman, 14 Punto, Ortalanmış Olarak Yazılmalıdır)

 

Ad SOYAD*1, Ad SOYAD2, Ad SOYAD(Times New Roman, 13 punto, ortalanmış, soyadları büyük harf)

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ...(Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ...(Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

nÜniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

Genişletilmiş özet bildiriler  şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere 1000-1500 kelime aralığında olmalıdır. Bildiri için hazırlanan özetlerin  ayrıca ingilizce de olması gerekmektedir.  Özet metin, Times New Roman, 12 punto, iki yana yaslı, tek satır aralık ile aşağıdaki başlıklar altında verilmelidir.

1. Genişletilmiş Özet (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır)

Giriş: Çalışmaya kısaca giriş yapılmalıdır.

Amacı:
Çalışmanın niçin yapıldığı, varılmak istenilen hedefin ne olduğu açıklanmalıdır.

Literatür : Literatür hakkında kısaca bilgi verilmelidir.

Araştırma Yöntemi:
Bu bölümde çalışmanın türü, ana kütle, örneklem, araştırmanın modeli, ölçekler, veri toplama araçları, işlem ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Bulgular (tamamlanmış veya beklenen bulgular): Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmelidir.

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin genel bir özet ve gelecekteki araştırmalara/uygulamalara yönelik önerilere yer verilmelidir

Araştırmanın sınırları/içerdikleri (varsa)  : İçermedikleri/sonraki adımlar

Pratik kapsamı (varsa): Uygulamadaki yeri

Sosyal etkileri (varsa): Toplum/politika üzerine etkisi

Orijinalliği/değeri: Bu çalışmadan kim yararlanabilir? Çalışmanın yeni tarafları nelerdir?

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2 (Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, Italik)

Kaynakça:(Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır)

Kaynakça ve atıflar APA formatına uygun düzenlenmelidir.

Title (Bold, The first letter is large, Times New Roman, 14 Punto, Centered)

Name SURNAME, Name SURNAME, Name SURNAME, (Times New Roman, 13 pt, centered)

The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)


1.Extended Abstract 
(For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12 pt, do not numbering )


Introduction : Brief introduction to the research should be done.

Aim: This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Literature: Brief information about the literature should be given.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings: Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions : In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation:
Practical Implications (If Aplıcable ):
Social İmpacts (If Aplıcable):
Originality:
Key Words:The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic

Sempozyum bildiri genişletilmiş özet formatı ile ilgili diğer yönergeler aşağıdaki gibidir;


Genişletilmiş özet bildiriler 
 şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere 1000-1750 kelime aralığında olmalıdır.

A4 sayfasına tek satır aralığı ile yazılmalıdır.

Sayfa kenar boşlukları: Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3,5 cm, Sağ:2,5 cm

Microsoft Word formatında düzenlenmelidir.

Metin içinde, Times New Roman, normal, 12 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.

Tüm paragraflar her iki yana yaslı olup, paragraf girintisi olmamalıdır.

Tablo başlıkları üste ortalı olmalıdır (örn. Tablo 1: Tablo Başlığı)

Şekil başlıkları alta ortalı olmalıdır (örn. Şekil 1: Şekil Başlığı)

EXTENDED ABSTRACT SUBMISSION FORMAT

Title (Bold, The first letter is large, Times New Roman, 14 Punto, Centered)

Name SURNAME, Name SURNAME, Name SURNAME, (Times New Roman, 13 pt, centered)

The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)

1 Extended Abstract (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12 pt, do not numbering )

Introduction :Brief introduction to the research should be done.

Aim: This section should explain the aim of the study and  give  enough information about the  specific objectives and expected results.
Literature: Brief information about the literature should be given.
Method:The model of the study, the procedures of sampling ,the design and methods of gathering data and type of control and data analising procedures should be explained. Methods section should be detailed and clear enough.
Findings: Here tables and figures to display summarized data and the gained or expected results are presented. 
Results And Suggestions : In this section results and key points of the study should be summarized and recommendations for future research and applications  should be included.
Limitation:
Practical Implications (If Aplıcable ):
Social İmpacts (If Aplıcable):
Originality:
Key Words:The key words (3 to 6) should be added. Times New Roman 12 pt Italic

References :

Bildiri Başlığı (Kalın, Yalnızca İlk Harf Büyük, Times New Roman, 14 Punto, Ortalanmış Olarak Yazılmalıdır)

 

Ad SOYAD*1, Ad SOYAD2, Ad SOYAD(Times New Roman, 13 punto, ortalanmış, soyadları büyük harf)

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ...(Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ...(Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

nÜniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)1.Genişletilmiş Özet  (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, )

Giriş: Çalışmaya kısaca giriş yapılmalıdır.

Amacı: 
Çalışmanın niçin yapıldığı, varılmak istenilen hedefin ne olduğu açıklanmalıdır.

Literatür : Literatür hakkında kısaca bilgi verilmelidir.

Araştırma Yöntemi: 
Bu bölümde çalışmanın türü, ana kütle, örneklem, araştırmanın modeli, ölçekler, veri toplama araçları, işlem ve verilerin analizi ile ilgili bilgilere yer verilmelidir.

Bulgular (tamamlanmış veya beklenen bulgular): Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin elde edilen bulgulara yer verilmelidir.

Sonuç ve Öneriler: Bu bölümde araştırma sonuçlarına ilişkin genel bir özet ve gelecekteki araştırmalara/uygulamalara yönelik önerilere yer verilmelidir

Araştırmanın sınırları/içerdikleri (varsa)  : İçermedikleri/sonraki adımlar

Pratik kapsamı (varsa): Uygulamadaki yeri

Sosyal etkileri (varsa): Toplum/politika üzerine etkisi

Orijinalliği/değeri: Bu çalışmadan kim yararlanabilir? Çalışmanın yeni tarafları nelerdir?

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2 (Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, Italik)


© VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji