II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDİRİ FORMATI (EXTENDED ABSTRACT SUBMISSION FORMAT)

GENİŞLETİLMİŞ ÖZET BİLDIRİ FORMATI

Bildiri Başlığı (Kalın, Yalnızca İlk Harf Büyük, Times New Roman, 14 Punto, Ortalanmış Olarak Yazılmalıdır)

 

Ad SOYAD*1, Ad SOYAD2, Ad SOYAD(Times New Roman, 13 punto, ortalanmış, soyadları büyük harf)

 

1Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ...(Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

2Üniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ...(Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

nÜniversite, Fakülte, Bölüm, Ülke, e-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, ortalanmış)

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, anahtar kelime 2 (Minimum 3, maksimum 5 anahtar kelime verilmelidir, Times New Roman, 12 punto, Italik)

1. Genişletilmiş Özet (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır)

Genişletilmiş özeti burayı yazınız…. (12pt Times New Roman, İki yana yaslı, boşluk 1 nk)

Extended Abstract (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12 pt, do not numbering )

Not:
 Özetinizde kısa bir giriş yaptıktan sonra çalışmanın amacını net bir şekilde belirtiniz. Ardından kısaca kavramsal çerçeveye ve literature taramasına değindikten sonra,varsa hipotezlerini veya araştırma sorularınızı yazmanız gerekmektedir. Bunu takiben araştırma yöntemi, örneklemi, veri toplama aracından bahsedilip, bulguların özetlenmesine geçilmelidir. Sunulan bulgular, teorik ve/veya uygulamaya yönelik kısa bir değerlendirme ile desteklendirilerek genişletilmiş özet yazımı sonlardırılmalıdır.

Kaynakça (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, numaralandırmayacaktır)

Kaynakça ve atıflar APA formatına uygun düzenlenmelidir.

Sempozyum bildiri genişletilmiş özet formatı ile ilgili diğer yönergeler aşağıdaki gibidir;

  • Tam metin bildiriler özet, şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere en fazla 5000 kelime olmalıdır.
  • Genişletilmiş özet bildiriler  şekiller, tablolar ve kaynaklar dahil olmak üzere 1000-1500 kelime aralığında olmalıdır.
  • A4 sayfasına tek satır aralığı ile yazılmalıdır.
  • Sayfa kenar boşlukları: Üst: 2,5 cm, Alt: 2,5 cm, Sol: 3,5 cm, Sağ:2,5 cm
  • Microsoft Word formatında düzenlenmelidir.
  • Metin içinde, Times New Roman, normal, 12 punto, tek satır aralığı kullanılmalıdır.
  • Tüm paragraflar her iki yana yaslı olup, paragraf girintisi olmamalıdır.
  • Tablo başlıkları üste ortalı olmalıdır (örn. Tablo 1: Tablo Başlığı)
  • Şekil başlıkları alta ortalı olmalıdır (örn. Şekil 1: Şekil Başlığı)


EXTENDED ABSTRACT SUBMISSION FORMAT

Title (Bold, The first letter is large, Times New Roman, 14 Punto, Centered)

Name SURNAME, Name SURNAME, Name SURNAME, (Times New Roman, 13 pt, centered)

The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)
The University, Faculty, Department, Country, E-mail: ... (Times New Roman, 10 punto, centered)


Key words: Keyword 1, keyword 2 (Minimum 3, maximum 5 keywords should be given, Times New Roman, 12 pt, Italic)


1 Extended Abstract (For this title, Times New Roman, Bold, left-justified, 12 pt, do not numbering )
Write the expanded Abstract here ( 12 pt, Times New Roman, Justified, space 1 nk )

 Genişletilmiş Özet  (Bu başlık için, Times New Roman, kalın, sola yaslı, 12pt, )
© VI.Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Programlama