II. DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU İÇİN BİLDİRİ KABULÜ BAŞLAMIŞTIR.
SEMPOZYUM PROGRAMI


Sempozyum Programına Elektronik Ortamda Ulaşmak İçin Tıklayınız.


Örnek Sunum Şablonunu İndirmek İçin Tıklayınız.


 T.C.

İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
VII.ULUSAL III.ULUSLARARASI
DOĞU AKDENİZ TURİZM SEMPOZYUMU

SEMPOZYUM PROGRAMI

09:00 – 10:00     Kayıt İşlemleri
Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10:00 – 11:15     Açılış Konuşmaları ve Plaket Takdimi

11:15 – 11:30     Kahve Arası

GÜNBOYU – Zihinsel Engelliler ve Ailelerinin Turizme Kazandırılması için “Mobilya Eğitim Seti” Sergisi

( Dr. Öğr. Üyesi Cevdet SAÇLI )

I.OTURUM – 20.04.2018 / 11:30 – 12:30

SALON NO

BİLDİRİ NUMARASI VE ADI

YAZAR (LAR)

1

Alexandrea SalonuProf. Dr. Atilla AKBABA                                              

70883 - Akdeniz Çanağı Ülkelerinin Turizm Bakanlıklarının Web Sayfalarına İlişkin Bir Değerlendirme

Simge KÖMÜRCÜ

Mehmet Emre GÜLER

Özgür SARIBAŞ

70153 - Yerel Kültürel Festivallerde Katılımcı Deneyimleri:Manisa Mesir Macunu Festivali Örneği

Simge KÖMÜRCÜ

Özgür SARIBAŞ

Atilla AKBABA

70113 -  Sosyal Medyada Etkinlik Yönetimi

Murat SEYFİ

Ayda Uzunçarşılı SOYDAŞ

70123 - Turizm Seyahat Firmalarının Sosyal Medya Hesaplarının İçerik Analizi

Murat SEYFİ

Merve ÇERÇİ

70163 - Kare Kodların (QR Code) Restoran İşletmelerinde Kullanımının Belirlenmesi: İstanbul Örneği

Hasan CİNNİOĞLU

Derya DEMİRDELEN

2
Beyazıd- ı Bestami


  Prof. Dr. 

Derman KÜÇÜKALTAN

70013 - Kamu Yönetiminde İş Sağlığı Ve Güvenliği (Turizm Sektörü Örneği)

Necmettin KOÇ

Mustafa BİLİCİ

70033 - Alanya Otel İşletmelerinde İç Girişimcilik Algısı

Cansu UZUN

Nalan IŞIK

70103 - Otel Çalışanlarının Sanal Kaytarma, Psikolojik Sözleşme İhlali ve İşten Ayrılma Niyetleri Arasındaki İlişki

Ufuk IŞIK

Yavuz Kağan YASIM

70313 - Küçük ve Orta Ölçekli Otellerde Yönetsel Etkinliğin İş Doyumuna Etkisi Var Mıdır?

Ömer SARAÇ

Said KINGIR

Orhan BATMAN

70343 - Doğu Akdeniz Bölgesi’ndeki Konaklama İşletmelerinde Çalışanların Yeri: İnternet Sitelerine Dönük İçerik Analizi

Çağdaş ERTAŞ

3

St.Simeon Salonu

Prof. Dr. 

Muharrem TUNA

71663 - Kültürel Miras Kaynağı Olarak Bozcaada’nın Somut ve Soyut Kültürel Varlıkları Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Nahide Övgü DEMİRAL

Gencay SAATCI

Selda EĞİLMEZGİL YILMAZ

70823 - Turizm İşletmelerinde Çalışan Mutlulugu

Gencay SAATCI

Özge Güdü DEMİRBULAT

Yusuf AYMANKUY

70403 - Dönüşümsel ve Etkileşimsel Liderliğin Örgütsel Sessizliğe Etkisi

Metin REYHANOĞLU

Özden AKIN

Alper Salih YILMAZ

70713 -  Kötü Lider Çalışanı Nasıl Etkiler: Toksik Liderliğin Örgütsel Adalet ve Sessizlik ve İşte Ayrılma Niyetine Olan Etkisi Üzerine Etkisi

Metin REYHANOĞLU

Özden AKIN

70603 - Entropi Temelli TOPSİS ve Veri Zarflama Analizi Yöntemleriyle Etkinlik Ölçümü: Türkiye’deki Büyük Havalimanları Üzerine Bir Uygulama

Kasım KİRACI

Veysi ASKER

Mehmet YAŞAR

4


St. Pierre Salonu

Doç. Dr.

Mustafa Özgür SEÇİM

70043 - Kırsal Turizme Farklı Bir Bakış “Sarıçiçek’ten Avutmuş’a Çoban Takımları”

Seher Keçe TÜRKER

70543 - Köroğlu Dağlarından Gerede Çayı Kıyısına Çoban Turizmi

Seher Keçe TÜRKER

70253 - A General Overview of SocialTourismLiterature in Turkey:ABibliometricStudy on SocialTourismResearches

Özgür SARIBAŞ

Atilla AKBABA

70263 - Post-Modern Turizm Paradigması Etrafında Şekillenen Gerçek Üstü Bir Deneyim: Uzay Turizmi

İpek Itır CAN

Füsun İSTANBULLU DİNÇER

Berfin İNAN

70283 -  Ziyaretçi Sayılarının Analizi İle İstanbul’un Kültür Turizmi Pazarlarının Değerlendirilmesi

Emre BAHAR

Füsun İSTANBULLU DİNÇER

5


Habib- i Neccar Salonu


Prof. Dr. 

Mithat Zeki DİNÇER

70293 - Hatay Keldağı Deniz Kıyılarında Sualtı Dalış Turizmi

Mustafa ÇEKİÇ

Deniz ERGÜDEN

Necdet UYGUN

70303 - İskenderun Ve Çevresinin Arkeo-Turizm Potansiyeli

Özden ÜRKMEZ

70333 - Gaziantep’te Kültür Turizmi: Yerli Turistlerin Algılarının Değerlendirilmesi

Nalan IŞIK
Bilge BOSTANCİERİ
Cihan GEYLAN

70183 – TheMotivesForTheVisitorsToAttendToHerb Festival In Çeşme-Alaçatı

Özge TOLGA

Özlem YATKIN

Didem UZUN

Selda YESÜĞEY

70093 - Süleymanlı-Zeytun (Kahramanmaraş) Yöresinin  Sürdürülebilir Turizm Potansiyeli

Ömer ARSLAN

Tamer ÖZLÜ

6İssos Salonu


Prof. Dr. 

Kemal BİRDİR

70023 - The İmportance Of Creating Local-Cultural Symbols İn The Process Of Creating Destination Brand: Example Of Eskişehir City

Mustafa Özgür SEÇİM

70083 - Gastronomi Alanında Bir Yenilik Girişimi: Temiz Tabak Hareketi

Mehmet BOYRAZ

Ahmet ÇETİN

Hülya MUTLU

H.Hüseyin SOBALI

70223 - Katılımcıların Karnavalın Geliştirilmesine Yönelik Önerileri:Portakal Çiçeği Karnavalı Örneği

Sevda S. BİRDİR

Derya TOKSÖZ

Kemal BİRDİR

70363 - Hatay Yöresel Mutfağının Coğrafi İşaret Potansiyeli Üzerine Bir Değerlendirme

Sevda S. BİRDİR

Nurhayat İFLAZOĞLU

Kemal BİRDİR

70683 - Müze Ziyaretçilerinin Güdüleri ve Hizmet Kalitesi Algıları: Anadolu Medeniyetleri Müzesi Örneği

Sıla KARACAOĞLU

Ayşe Nevin SERT

7Seleucia – Pieria (Titus) Salonu


Prof. Dr. 

Füsun İSTANBULLU DİNÇER

70413 - Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm Ve Seyahat Fuarı’nın (Emıtt)Genel Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma (1999- 2016 Yılları)

Yaşar ADAK

Arif GÜNGÖR

Derya ÇETİNOĞLU

Fatih TURGUT

70443 - Web 1,0’dan Web 3,0’a Yiyecek ve İçecek Endüstrisi

Erhan BABAÇ

Hilmi Rafet YÜNCÜ

70143 - BeyazıdBestami (Musa Fakih) Türbesinin Duvar Resimlerinin Batılılaşma Sürecinde Değerlendirilmesi ve Koruma Problemi

Serpil SEYFİ

70063 - Turistik Bir Destinasyonun Tanıtımında Sosyal Medyanın Önemi

Cavit YAVUZ

70383 - Mesaja Dayalı Bildirimlerin Havlu Tekrar Kullanımına Etkisi: Mersin’deki 3 Yıldızlı Bir Şehir Otelinde Deneysel Bir Uygulama

Mehtap ÖZKAN BUZLU

Kamil UNUR

8


Defne – Harbiye (Daphne) Salonu

Prof. Dr. 

Ahmet AKTAŞ

71773 - Kentiçi Turizm Destinasyonlarına Ulaşılabilirliğin Değerlendirilmesi: Adana Örneği

Nermin Merve YALÇINKAYA

Nuriye SAY
Gülay TOKGÖZ

70523 - Göller Bölgesi’nde Yer Alan Otel İşletmelerinin Tripadvisor’daki Tüketici Değerlendirmeleri Üzerine Bir Araştırma

Olca Sezen DOĞANCİLİ
Ercan KARACAR
Serkan AK

70723 - Gaziantep ve Hatay illerinde yapılan Ramazan Bayramı yemeklerinin karşılaştırılması

Fevzi KARALAR

Fatih ÖZDEMİR

70553 - Almacı Pazarı ve Bakırcılar Çarşısı’nda Faaliyet Gösteren Esnafların İletişim Becerilerinin Kendileri ve Yerli Turistler Tarafından Değerlendirilmesine Yönelik Bir Çalışma

Fevzi KARALAR

Atınç OLCAY

Müjdat ERTÜRK

70213 - Çalışma Hayatında Temel Yetkinliklerin Önemi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Eğitimi Alan Öğrenciler Üzerine Bir Araştırma

Kadri Koray SİVRİKAYA

Yeliz PEKERŞEN

Erkan GÜNEŞ

9
Sokullu Mehmet Paşa Salonu
Doç. Dr.

Nuriye GÜREŞ

70243 - İletişim Tatmininin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Mersin Şehir Merkezinde Faaliyet Gösteren 4 ve 5 Yıldızlı Otel Çalışanları Üzerine Bir Araştırma

Seda Nur KESKİN

A. Celil ÇAKICI

Dilek ATÇI

70233 - Gaziantep İlinde Faaliyet Gösteren Turizm İşletmelerinin Organik Gıda Algıları

Zafer BARIŞ

70133 - Sokak Sağlıklaştırılmasının Turizm Açısından Değerlendirilmesi: Tokat Beyhamam Ve Bey Sokağı Örneği

Serpil SEYFİ

Uğur DEMİRBAĞ

71373 - Somut Olmayan Kültürel Miras Bağlamında Kültür Turizminde Bir Model Önerisi: Geleneksel Türk Tiyatrosunun İnovatif Olarak Turizmde Kullanılması

Metin REYHANOĞLU

Gönül REYHANOĞLU

70353 - Satış ve Genel Yönetim Giderleri ile Firma Değeri Arasındakiİlişkinin Analizi: Avrupa Borsalarında İşlem Gören Turizm İşletmelerinde Bir Araştırma

Fatih GÜNAY

Erdinç KARADENİZ

Levent KOŞAN

Selda DALAK

10


Antiokheia Salonu


Doç. Dr.

Cemil Serhat AKIN

70373 - Borsa İstanbul Turizm İşletmelerinde Finansal PerformansınEkonomik Katma Değer Yöntemiyle Hesaplanması

Selda DALAK

Erdinç KARADENİZ

Fatih GÜNAY

Mehmet BEYAZGÜL

70433 - Finansal Oranlar Aracılığıyla Finansal Başarısızlık Riskinin İncelenmesi: Düşük Maliyetli Havayolları Üzerine Bir İnceleme

Kasım KİRACI

Veysi ASKER

70203 - Önlisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Mesleki Tutumlarının Belirlenmesi

Uğurcan ERİK

Erkan GÜNEŞ

Yeliz PEKERŞEN

70323 - Turizmde İnovasyon Konulu Lisansüstü Tezlerin ve Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Melike GÜL

Kudret GÜL

71803 - Otel Yöneticilerinin Makyavelist Değerlere Yönelik Tutumları: Konya Örneği

Abdullah KARAMAN

Fatmanur Kübra AYLAN

12:30 – 13:45     Öğle Arası

II.OTURUM – 20.04.2018 / 13:45 – 14:45

SALON NO

BİLDİRİ NUMARASI VE ADI

SUNUCU

1Alexandreia Salonu
Prof. Dr. 

Gözde EMEKLİ

70423 - Değişen Turist Profili Perspektifinde Geleceğe Yönelik Yaklaşımlar: Üçüncü Yaş Turizmi

Derman KÜÇÜKALTAN

Kansu GENÇER

70453 - Uluslararası Turizmde Küresel Sorunlar ve Türkiye Turizmine Etkileri: Antalya ve İstanbul Örneği

Fatih ÇAVUŞOĞLU

Necdet HACIOĞLU

70463 - TurizminEtkilerinin Algılanması: Alanya Özelinde Bir Araştırma

Erhan BOĞAN

Caner ÇALIŞKAN

Bekir Bora DEDEOĞLU

70473 - Yerel Halkın Otel İşletmelerinin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Faaliyetlerine İlişkin Algılamaları: Alanya Örneği

Erhan BOĞAN

Caner ÇALIŞKAN

Bekir Bora DEDEOĞLU

70493 - Film ve Dizi Turizminin Destinasyon İmajına Etkisi: Kapadokya Örneği

Aybüke KOÇAK

Nalan IŞIK

2
Beyazıd- ı Bestami Salonu


Doç. Dr.

Sevda SAHİLLİ BİRDİR

70503 - Türkiye’deki Gastronomi ve Mutfak Sanatları ile Aşçılık Bölümlerinde Verilen İnovasyon İçerikli Derslerin Önemi

Özlem YATKIN

Atilla AKBABA

70913 - Ödüllü Sürdürülebilir Restoranların Uygulamalarının İncelenmesi

Özlem YATKIN

Atilla AKBABA

Bükre ASLAN

70563 - Sivil Toplum Kuruluşları Perspektifinden Gastronomi Turizmi: Antalya ve Gaziantep Örneği

Aylin AKTAŞ ALAN

Belma SUNA

71943 -  IC Çeşme Marina'da Yatlardan Kaynaklı Ortalama Karbon Salım Miktarlarının Hesaplaması

Onur YÜKSEL

Olgun KONUR

Yiğit GÜLMEZ

S.Aykut KORKMAZ

Can AKALTAN

71043 - Gastronomi Turizmi Kapsamında Yöresel Ürünlerin İncelenmesi: Kırıkkale-Bahşili İlçesi Örneği

Mehmet GÜLLÜ

Şeyda KARAGÖZ

3

St. Simeon SalonuDr. Öğr. Üyesi
Cemil SÜSLÜ

70583 – The Importance Of Administration Activities In Hotel Businesses: A Study On Small Hotels

Kürşad SAYIN

Abdullah KARAMAN

71963 - Exchange Rate and Turkish Tourism Trade: is there a J-Curve?

Ferhat ÇITAK

71863 - Finansman Kaynakları Ve Firma Büyümesi Arasındaki İlişki: Bıst Turim Firmaları Üzerine Bir Uygulama

Cemil SÜSLÜ

Hakan ALTIN

70873 - Resepsiyonist ve Kat Hizmetleri Görevlilerinin Performans DeğerlendimeKapsamindaMesleki Bilgi ve Becerilerinin Tespitine Yönelik Bir Çalışma

Sait DOĞAN

Mehmet YEŞİLTAŞ

71013 - Otelcilik Elemanı İş İlanlarında Aranan Nitelik Ve Becerilere Yönelik Bir Araştırma

Sait DOĞAN

Mehmet TUNCER

4


St. Pierre Salonu
Doç. Dr.

Yasin BİLİM

70593 -   Dünya Basınında Yer Alan Terör Olaylarının Türkiye Turizm Gelirleri Üzerindeki Etkileri

Diler DOĞRUOL

70663 - Kazdağlarına Gelen Ziyaretçilerin Çevre Dostu Davranış ve Çevresel Turizm Davranışları

Yasin SOYLU

Lütfi ATAY

H. Mehmet YILDIRIM

70673 - Identity RelatedVisitorMotivations of Zeugma Museum

Ecem TEZGEL

İsmail KIZILIRMAK

71063 - Destinasyon Rekabetçiliği ile Doğrudan Yabancı

Ersin BURNAZ

Ertuğrul KAROĞLU

70733 - Kent Ve Turizm İlişkisinin Kentleşme Açısından İncelenmesi

Sibel AKPINAR KASAP

5
Habib- i Neccar SalonuDoç. Dr.

Burçin Cevdet ÇETİNSÖZ

71313 - Turizm Öğrencilerinin Üniversite Tercih Döneminde Bilgi Kaynaği Olarak Sosyal Medyadan Yararlanma Durumu

Serkan AK

Ali Turan BAYRAM

Gül ERKOL BAYRAM

71323 - Üniversite Öğrencilerinin Tatil Tercihlerinde Sosyal Medya Kullanimi: Sinop Üniversitesi Örneği

Ali Turan BAYRAM

Serkan AK

Gül ERKOL BAYRAM

71053 - Sosyal Medya ve Seyahat Planlaması: Ankara- Kars Doğu Ekspresi Seyahat Talebi Üzerine Bir İnceleme

Atilla AKBABA

Nilda ŞENMUTAF

70803 - Turizm, Bilgi İletişim Teknolojileri İlişkisi: Türkiye Örneği

Cengiz AYTUN

Cemil Serhat AKIN

Soner AKIN

70843 - Türkiye’deki Turizm Gündeminin Web Madenciliği Yöntemi ile Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma

Yılmaz AĞCA

Hüseyin AKSOY

Abdulkadir ÖZDEMİR

6
İssos Salonu


Doç. Dr. 
Taşkın KILIÇ

70853 - Gençlik Turizmi Kapsamında Yeni Trend“Drone Yarışları”

Halil SUNAR

Fikret GÖKÇE

Ceyhun KILINÇ

İsa Serhan CİHANGİR

70643 - Turizmin Çeşitlendirilmesi Kapsamında Turizm Rotalarının Oluşturulması: Denizli Örneği

Serkan BERTAN

Serap ALKAYA

Murat BAYRAM

Onur GÖRKEM

70903 - Gaziantep Yerel Halkının Helal Turizme Bakış Açısı

Nalan IŞIK

Cemile AKBULUT

Eyyüp YILDIRIM

Mehmet KASAP

70943 - Sivas’ın Turizm Potansiyeli. Divriği ve Kangal İlçeleri ile Yıldız Dağı Kış Turizm Merkezinin SWOT Analizi İle Değerlendirilmesi

Derya KUTLU

Fatma GÖK

71033 - Şırnak İli Floristik Zenginliğinin Botanik Turizmi Açısından Değerlendirilmesi

Sedat ÇELİK Aysen Ercan İŞTİN Mustafa RÜSTEMOĞLU Mehmet FİDAN

7
Seleucia – Pieria (Titus) SalonuDoç. Dr.

Pınar TEMİZKAN

70863 - Turizm ÖğrencileriveTurizmİşletmelerininBirbirlerinden Beklentileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Analiz: Sakarya Örneği

Ümit ŞENGEL

Gökhan GENÇ

Burhanettin ZENGİN

71873 - Borsa İstanbulda İşlem Gören Turizm Şirketlerinin Finansal Performanslarının Rasyo Analizi Yöntemi İle Ölçülmesi

Yunus TAYİS

Fatih ÖZDEMİR

Murat YURTLU

Dilek EFE

Balhun ERSÖZ

Birsen BOZKURT

Mehmet Ali GÖK

70923 - Turizm İşletmeciliği Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin İncelenmesi: Aksaray'da Bir Uygulama

Mehmet TUNCER

Sait DOĞAN

71553 - Lisans Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimleri: Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Örneğİ

Gülser YAVUZ

Mehmet BEYAZGÜL

Erdinç KARADENİZ

71883 - Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Bireysel Yenilikçilik Eğilimlerinin Ölçülmesi

Alpaslan ATEŞ Ramazan Özkan YILDIZ                    Elif Tuçe İŞBİLEN Kaptan Mustafa AKIN

8


Defne – Harbiye (Daphne) Salonu

Prof. Dr.

Şükran ÇAKIR ARICA

70983 - Demografik ve mesleki özelliklerin çalışanların öz yeterlilik algısına etkisi: Alanya’daki konaklama işletmeleri üzerine bir araştırma

Aysen ERCAN İŞTİN

71003 - Gümüşhane İli Kamu Çalışanlarının Turizme Bakış Açılarını Etkileyen Pozitif Faktörlerin Yapısal Bir Model ile Belirlenmesi

Atınç OLCAY

Adile BEBEK

71933 - The Latest Trends on Hotel and Restaurant Technologies

Ayhan Varol BAYER

Fatih ÖZDEMİR

70953 - Otel İşletmelerinde Sosyal Medya Etkisi: Instagram Örneği

Derya KUTLU

Şevin ABBASOĞLU BOSTANCI

Kürşad ÖZKAYNAR

70963 - Turizm Sektöründe Bitcoin ve Diğer Kripto Para Birimlerinin Kullanım Durumunun Değerlendirilmesi

Erdinç KARADENİZ

Mehmet BEYAZGÜL

Fatih GÜNAY

Selda DALAK

9
Sokullu Mehmet Paşa Salonu
Prof. Dr.

A.Celil ÇAKICI

70993 - Kongre Turizmi Paydaşlarının Destinasyondan Beklentilerinin Kano Modeli İle Değerlendirilmesi: Nevşehir Örneği

Yusuf KARAKUŞ

Koray ÇAMLICA

Cenk BİRİNCİ

71193 - Üniversitesi Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktiviteler Katılımında Algılanan Kısıtlayıcılar: Nevşehir İli Örneği

Muhammet Cenk BİRİNCİ

Koray ÇAMLICA

Yusuf KARAKUŞ

70613 - Türkiye'de Küreselleşme, Ekonomik Büyüme ve Çevre Kirliliği Arasındaki İlişki

Tuba YILDIZ

70623 - İşletmelerde Sponsorluk Uygulamaları: Havayolu İşletmeleri Üzerine Bir İnceleme

Hasan Tahsin KAVLAK

Evren GÜÇER

70793 - Kahve Konseptli Yiyecek İçecek İşletmelerin Girişimcileri Üzerine Bir Araştırma

Yasin TÜYSÜZ

10

Antiokheia Salonu

Doç. Dr. 
Rahman TEMİZKAN

70973 - Kültür ve Turizm Bakanlarının Turizm Haftasında Yapmış Oldukları Açılış Konuşmalarına Yönelik İçerik Analizi

Celil ÇAKICI

Ahmet ERDEM

Mehmet Fatih KAYRAN

Nurgül AVCI

70783 - Turizm,  Düşük Karbon Ekonomisi İlişkisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama

Cemil Serhat AKIN

Cengiz AYTUN

Soner AKIN

70893 - Turizm-Teknoloji İlişkilerinin Kültürel Turizme Yansımaları

Gözde EMEKLİ

Ersin DEMİR

71783 - Turizmde Müzeler ve Ören Yerlerinin Önemi: Türkiye’deki Müzeler ve Ören Yerlerinin İllere Göre Dağılımı

İbrahim GİRİTLİOĞLU

Bilal Nadir ALKAN

Güler Büşra KARAÖMER

Harun Reşit GÜNDOĞAN

70073 - Gastronomi Bölümü Öğrencilerinin İletişim Becerileri

Eyüp ATILGAN 
 Nalan IŞIK          
Fevzi KARALAR  Çağdaş PEKTAŞ


14:45 – 15:00     Kahve Arası

III.OTURUM – 20.04.2018 / 15:00 – 16:00

SALON NO

BİLDİRİ NUMARASI VE ADI

SUNUCU

1
Alexandreia Salonu
Dr. Öğr.Üyesi 

Mehmet ÇAVUŞOĞLU

71243 - Sarıkamış Kış Turizm Potansiyelinin SWOT Analizi Kapsamında Durum Değerlendirmesinin Yapılması

Ömer Sıddık BUDAK

Murat KILIÇBEY

Erol GEÇGİN


71163 - Hatay’da Deniz Turizmi Potansiyelinin Swot Analizi İle Değerlendirilmesi

Çağrı SAÇLI
Cansen CAN AKGÜL
Kübra PEKTAŞ

71293 - Yöresel Yemek Festivaline Katılanların Katılım Motivasyonlarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Alaçatı Ot Festivali 2017 Örneği

Şeyda YAYLA

Cihan SEÇİLMİŞ

71303 - Sinop İlinin Agro-Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesine Yönelik Swot Analizi

Mustafa AKSOY

Şaban KARGİGLİOĞLU

2
Beyazıd- ı Bestami Salonu


Dr. Öğr.Üyesi 

Dilşat
 BOZDOĞAN KONUŞKAN

71363 - Zigana’nın Turizm Potansiyeli

Savaş AYDIN

71393 - Postmodern Turizm Örneği Olarak Gönüllü Turizm: Workaway Türkiye Örneği

Ersin DEMİR

Volkan ZOĞAL

71673 - Trıpadvısor Aracılığıyla Online Müşteri Deneyimlerinin İncelenmesi; Hatay Örneği

Halil SUNAR

Fikret GÖKÇE

İsa Serhan CİHANGİR

Mehmet Erhan SUMMAK

Özlem ALTUNÖZ SÜRÜCÜ

71683 - Alternatif Turizm Türü Olarak Yamaç Paraşütü Potansiyeli: Hatay Örneği

Halil SUNAR

Fikret GÖKÇE

Hasan GÖKÇE

Mehmet ŞAHİN

71843 - Adana-Karaisali İlçesinin Kirsal Turizm Olanaklarinin Araştirilmasi

Gülay TOKGÖZ

Nuriye SAY

Nermin Merve YALÇINKAYA

3St. Simeon SalonuDoç. Dr.

Mehmet Emre GÜLER

70573 - Gaziantep’teki Restoran İşletmelerinde Teknoloji Kullanım Düzeyinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Belma SUNA Ceyhun UÇUK

71123 - Turlarda Teknoloji Kullanımı: Turist Rehberleri Gözüyle Bir Değerlendirme

Seçkin ESER

Celil ÇAKICI

Duygu BABAT

İsmail KIZILIRMAK

71143 - Y ve Z Kuşağının Teknolojiyle Olan İlişkisinin Turizme Etkisi

Duygu MAHMUTOĞULLARI

Burak BORA

71183 - İskenderun’da Turizmde Teknoloji ve İnovasyon  Konusunda Yenilikçi Talepler

Halil Bünyamin GİRGİN

71203 - Otel Web Sitelerinin İçerik Analizi ile Değerlendirilmesi: Marmaris Örneği

İsmail Mert ÖZDEMİR

Önder MET

Hüseyin Önlem ERSÖZ

4
St. Pierre SalonuDoç. Dr.
İbrahim GİRİTLİOĞLU

71263 - Bir Fenomen Pazarlama Kanalı Olarak Instagram’da Bir Araştırma

Nurşah ERGUN

Ruhan BAYRAK

Seden DOĞAN

71443 - Ağ Toplumu Ve Paylaşım Kültürüyle Değişen Konaklama Olanakları: Airbnb ve Türkiye

Seval DURMUŞ

71283 - Bir Yavaş Şehir Olan Seferihisar’daki Restoranlarla İlgili Müşterilerin Sosyal Medyadaki Yorumların Analizine Yönelik Bir Çalışma

Serkan Temiztürk

Atilla AKBABA

71523 - Sosyal Medyanın Otellerin Ürün Kalitesi Üzerine Etkisi

Çağrı SAÇLI
Muhammet Emin SOYDAŞ
Murat YURTLU

71403 - Research Of  Health Tourism Potential In Antalya

Taşkın KILIÇ

Sedat BOSTAN

Funda TOPAK

5
Habib- i Neccar Salonu

Prof. Dr.

Semra GÜNAY AKTAŞ71703 - Sinop Üniversitesi Öğrencilerinin FastFood Ürünleri Tercihleri Etme Sebeplerine Yönelik Bir Araştırma

Şaban KARGİGLİOĞLU

71333 - Mevlevi ve Uluslararası Mutfak Organizasyon Yapısının Karşılaştırılması: Kavramsal Bir Çalışma

İsmail KONUK

Sema EKİNCEK

71343 - Müzik Eşliğinin Yaratıcı Mutfak Uygulamaları Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi

Orçun ATİLLA

Sibel ÖNÇEL

71213 - Tüketicilerin Menülere Yönelik Beklentilerinin Belirlenmesi: Eskişehir Örneği

Sema Ekincek

Önder YAYLA

Merve ÖZGÜR GÖDE

71573 - Gastronomi Alanındaki Coğrafi İşaretlerin İncelenmesine Yönelik Bir Çalışma

Önder YAYLA

Sema EKİNCEK

Semra GÜNAY AKTAŞ

6


İssos Salonu


Doç. Dr.
Melike YILMAZER

71473 - Gastropublara Neden Gidilir?

A.Celil ÇAKICI

Elanur ŞAHİN

Gürkan AKDAĞ

71503 - Türk Atasözlerinde Gastronomi Olgusu

Gökhan KARAKEÇİLİ

Cevdet ÇETİNSÖZ

71413 - Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma

Melike SAKİN-YILMAZER

Atilla AKBABA

Cengiz DEMİR

71083 - Kars mutfak kültürünün gastronomi turizmi kapsamında değerlendirilmesi

Seda DERİNALP ÇANAKÇI

Erol GEÇGİN

Tuncay ÇANAKÇI

71453 - Adana Lezzet Festivali Katılımcılarının Festivale Yönelik Algıları Üzerine Bir Araştırma

Mehmet Fatih KAYRAN

Ahmet ERDEM

Kamil UNUR

7Seleucia – Pieria (Titus) Salonu

Dr. Öğr. Üyesi

Alper ATEŞ

71563 - TheRichness of AntigenotoxicElements in MediterraneanCuisine

Şükran ÇAKIR ARICA

71583 - Türk Mutfağının Sürdürülebilirliğinde Yöresel Kahvaltı Ürünlerinin Önemi: Hatay Mutfağı Örneği

Ümit SORMAZ

Cemre KARADAĞLI

Neslihan ONUR

H.Ferhan NİZAMLIOĞLU

70653 - Türkiye'nin Sağlık Turizmi Rekabet Analizi ve Öncelikler

Beybala TİMUR

Yasin Emre OĞUZ

71923 - Y KuşağınınTurizm Sektöründe Alaylı &OkulluÇalışan Algısı: Kırklareli Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği

Ayşegül K.BOZKURT

Cevdet AVCIKURT

Meltem Y.KAYIKÇI
71423 - 2013-2016 Karlilik Oranlari İle Ahp-Topsis Yöntemleri Kullanilarak Performans Değerlendirilmesi: Borsa İstanbul’da Yer Alan Turizm Şirketleri Örneği

Halil SUNAR

Fikret GÖKÇE

Alper ATEŞ

Ceyhun KILINÇ

Refik YILMAZ

8


Defne – Harbiye (Daphne) SalonuDr.Öğr.Üyesi

Derya KUTLU

71073 - Kars Destinasyon İmajı ve Doğu Ekspresi Deneyimi

EROL GEÇGİN

Seda DERİNALP ÇANAKÇI

Tuncay ÇANAKÇI

71103 - Gevaş İlçesinin Turizm Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Lutfullah Sadi TOPRAK

Okan TÜRK

71173 – Müşteri karlılığı analizi ve menü analizi ilişkisinin değerlendirilmesi

Vedat EKERGİL

Merve ÖZGÜR GÖDE

71233 - Türkiye'de Tanıtım Harcamalarının Turizm Sektörüne Etkisi

Ahmet ŞİT

Mustafa ŞİT

71513 - Turizm İşletmeciliği Lisans Öğrencilerinin Kültürel Zeka Seviyeleri: Mersin Üniversitesi Örneği

Kamil UNUR

Ceylin ŞANLI

9Sokullu Mehmet Paşa Salonu
Dr.Öğr.Üyesi

Simge KÖMÜRCÜ

71663 - Kültürel Miras Kaynağı Olarak Bozcaada’nın Somut ve Soyut Kültürel Varlıkları Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Gencay SAATCI

Nahide Övgü DEMİRAL

Selda EĞİLMEZGİL YILMAZ

70393 - Turizm Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ezine Meslek Yüksekokulu Örneği

Gencay SAATCI

Özge Güdü DEMİRBULAT

Cevdet AVCIKURT

71653 - Küçük ve Orta Ölçekli Konaklama İşletmelerinin Planlama Sorunları

Erdinç BALLI

Ayşe İpek KOCA BALLI

Ferda ÜSTÜN

71743 - İnovasyon ve Yenilikçi Örgüt Kültürü

Diğdem ESKİYÖRÜK

71793 - Derste Teknoloji Kullanımı ve Öğrencilerin Üniversitelerine Olan Bağlılıkları Arasındaki

İlişkinin İncelenmesi: Turizm Rehberliği Bölümü Öğrencileri Örneği

Mehmet Sedat İPAR

Mehmet KESKİN

Ali Turan BAYRAM

Gül ERKOL BAYRAM

10
Antiokheia Salonu
Doç. Dr.

Gökçe YÜKSEK

71253 - SERVQUAL Yöntemi İleDenizli-Pamukkale Yiyecek ve İçecek İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Algısını Belirlemeye Yönelik Bir İnceleme

Ediz GÜRİPEK

71353 - Fiziksel Kanıtların Müşteri Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Nitel Bir Araştırma

Önder YAYLA

Şeyda YAYLA

Cihan SEÇİLMİŞ

71533 - Eskişehir Halkının Tatil Turizmi Destinasyon Tercihlerinin Belirlenmesi

Gül Nur DEMİRAL

Erkan SEZGİN

71593 - Uzungöl’de Artmakta Olan Üst Yapı Kirliliği:Bir model önerisi

Sinan TERZİ

Aydoğan AYDOĞDU

71763 - Konaklama İşletmelerinin Pazarlama Estetiği Unsurlarının Turistlerin Demografik Değişkenlerine Göre İncelenmesi: Eskişehir Örneği

Gökçe YÜKSEK

Selda UCA

Merve ASMADİLİ

16:00 – 16:15     Kahve Arası

IV.OTURUM – 20.04.2018 / 16:15 – 17:15

SALON NO

BİLDİRİ NUMARASI VE ADI

YAZAR (LAR)

1Alexandreia Salonu

Dr.Öğr.Üyesi

Aylin AKTAŞ ALAN

71493 - Türkiye’de Mağara Turizmi Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme

Beril DÖNMEZ

Onur KIZILCIK

71903 - İskenderun Körfezi Deniz Turizmini Geliştirme Stratejileri Üzerine Bir Değerlendirme

Turgay BATTAL

71913 - Kültürel Mirasın Hüzün Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi:Kayaköy (Levissi) Örneği

Fatih VAROL

Duygu TAŞTAN

71693 - Türkiye’deki Havaalanları İş Modellerinin Analizi

ABDULKADİR ALICI

Mehmet Şahin DURAK

70483 - Duygu İşçilerinin Perspektifinden Hizmet İnovasyon Davranışı: Yiyecek-İçecek İşletmelerine İlişkin Bir Araştırma

Neslihan ÇETİNKAYA

Aykut ŞİMŞEK

Selçuk AYDIN

2
Beyazıd- ı Bestami Salonu


Prof. Dr. 

Adnan ÇELİK

71223 - Çalışanların Etkileme Taktikleri Algısının İş Performansları Üzerine Etkisi

Tahir AKGEMCİ

Esra KIZILOĞLU

Vural ÇAĞLIYAN

Ahmet Fatih ÖZYILMAZ

70173 - İnsan Kaynakları Yönetiminde Kariyer Planlaması Uygulamalarının İş Yaşam Kalitesinin Arttırılması Üzerine Etkileri: Özel Okul Öğretmenleri Üzerinde Bir Uygulama

Tahir AKGEMCİ

Müveddet Konuşkan BAYRAKTAR

Esra KIZILOĞLU

70763 - Organizational Attraction

Adnan CELİK

Gazi KURNAZ

Akın ABUL

70753 - Relation of Waging and Performance Function In Human Resource Management

Adnan CELİK

Suat OKAY

Hande ULUKAPI YILMAZ

70773 - Status of Institutional Theory within Perspective of Management

Adnan CELİK

Aboobakr  NIAVAND

   70053 - Kobilerde FÜTZ (Fırsat, Üstünlük, Tehdit, Zayıflık ) Analizi  Ebru EVLİYA

3St. Simeon Salonu

Dr.Öğr.Gör.

Melike GÜL

71153 - Hatay Gastronomi Turizminde Zeytin ve Zeytinyağının Yeri

Dilşat Bozdoğan KONUŞKAN

71273 - Gıda Güvenliği ve Turizm

Emine AKSAN ALDANMAZ

71543 - Hatay, UNESCO Gastronomi Şehri Olduğunun Farkında mı?

Aymen DİKMEN

TuğbaKIRMIZIOĞLU,

Cansel YILMAZ

Mehmet EREN

Duygu BABAT

71753 - Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine ve Davranışsal Eğilime Etkisinin İncelenmesi: Fast-Food Restoran Müşterileri Üzerinde Bir Araştırma

Gamze ERYILMAZ

Sercan BENLİ

71603 - Azerbaycan`In Batı Bölgesinin Sürdürülebilir Turizminde Yerel Yönetimin Rolü/ Yerel Halk Tarafından  Değerlendirilme

Parvin GULUZADA

Resad AHADOV

Aydoğan AYDOĞDU

4St. Pierre Salonu


Dr. Öğr.Üyesi 

Metin REYHANOĞLU

71713 - Turizm Yükseköğretiminde Yiyecek İçecekle İlgili Bölümlerde Görevli Akademisyenlerin Profili

Rahman TEMİZKAN

Duran CANKÜL M. Çağatay KIZILTAŞ

71723 - Tatların Algılanma Mekanizması ve Acı Tat

Saadet P.    TEMİZKAN

Gizem Sultan SARIKAYA

70633 - Gastronomi Turizminde Marka Temas Noktalarinin İçsel Değerlendirilmesi: Adana’da A Grubu Seyahat Acentalari Üzerine Bir Araştirma

Zafer BUZCU

Sibel OĞUZ

70693 - Coğrafi İşaretli Ürünler ve Kıbrıs Gastronomi Turizmi Üzerine Bir Araştırma

Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Olena ÇAVUŞOĞLU

70703 - Otantik Kıbrıs Mutfağının Gastronomi Turizmi Açısından SWOT Analiz İle Değerlendirmesi

Mehmet ÇAVUŞOĞLU

Olena ÇAVUŞOĞLU

5
Habib- i Neccar Salonu

Doç.Dr. 

Önder MET

71483 - Turizm Araştırmaları için Yeni Bir Kavram Daha… Şefkatli Olmanın Anahtarı: Öz-Şefkat

Eda FINDIK

Beril DÖNMEZ

71893 - Sürdürülebilir Turizm ve Mobil Turizm Hizmetlerinin Bibliyografik Bir Analizi

Öznur YEKSAN

Atilla AKBABA

71633 - Searching Airlines’ Mobil Applications Towards Air Travellers

Cevher YÜKSEL

Nuriye GÜREŞ

Seda ARSLAN

Harun YILMAZ

71623 - Analysing the Passenger Complaints on Trip Advisor: A Research on Airline Operations

Nuriye GÜREŞ

Seda ARSLAN

Cevher YÜKSEL Harun YILMAZ

71643 - Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Y-Kuşağının Turizm Hizmetlerini Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi

Aylin VARIŞLI

Nuriye GÜREŞ

Seda ARSLAN

Cevher YÜKSEL

Duygu BABAT

Menekşe GÜNDOĞDU

6

İssos Salonu


Öğr. Gör. Dr. 

Ersin BURNAZ

71023 - Yerel Halkın Turizmin Fayda ve Maliyetlerine İlişkin Algılamalarında Bölge Aidiyetinin Belirleyiciliği: Kapadokya Örneği

M.Cenk BİRİNCİ

BEKİR BORA DEDEOĞLU

Koray ÇAMLICA

Yusuf KARAKUŞ

70833 - Turizm Öğrencilerinin Staj Döneminde Edindikleri Motivasyonun Herzberg Teorisine Göre Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği

Fatih ÖZDEMİR

Cemil SÜSLÜ

Gülfer ÖZER

71133 - Otel İşletmelerinde Motivasyon Araçları Üzerine Bir Araştırma: İskenderun İlçesi Örneği

Gülfer ÖZER

Fatih ÖZDEMİR

71813 - Çeşme Marina'da Güneş Enerjisi Kullanım Potansiyelinin Değerlendirilmesi

Yiğit GÜLMEZ

Onur YÜKSEL

Olgun KONUR

S.Aykut KORKMAZ

Can AKALTAN

71853 - Ekonomik Büyüme İle Turizm Gelirleri Arasındaki Nedensellik İlişkisi Üzerine Bir İnceleme Türkiye Örneği

Cemil SÜSLÜ

Hakan ALTIN

7
Seleucia – Pieria (Titus) Salonu
Dr. Öğr.Üyesi 

Çağdaş ERTAŞ

71733 - Demografik Değişkenler Açısından Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi: İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği

Kübra PEKTAŞ

Fatih ÖZDEMİR

71833 -Turizm Öğrencilerinin Hatay İli Somut Kültürel Miras Değerine Yönelik Algıları; İskenderun Teknik Üniversitesi Örneği


Mehmet KESKİN

Çağrı SAÇLI

Dilek EFE

71823 - Kruvaziyer ve RO-RO gemilerinde organik Rankine çevrimi sistemi kullanımının liman sahaları üzerindeki çevresel etkileri

Olgun KONUR

Onur YÜKSEL

S. Aykut KORKMAZ

Yiğit GÜLMEZ

Nihat TOZMAN

70513 - Gastronomik Değerler Kapsamında Sinop Mutfağına Özgü Bir Değer: Nokul

Ercan KARAÇAR
Olca Sezen DOĞANCİLİ
Serkan AK

71953 - Türkiyede Sakin Şehir Kavramının Turizm Sektörüne Katkılarının İncelenmesi

Sebahat Sinem ÖZYURT ÖKTEN
Nuriye SAY

17:15 – 17:30 Kahve Arası

17:30 – 18:30 Kapanış Oturumu
Barbaros Hayrettin Paşa Salonu

19:00 Gala Yemeği İçin Otobüs Hareket Saati

20:00 Gala Yemeği (Payas Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi )

21.04.2018 Sosyal Gezi

GEZİ PROGRAMI

08:00   Kampüste Toplanma

08:30   Kampüsten Ayrılış

Hatay Arkeoloji Müzesi

Saint Pierre Kilisesi

Habib-i Neccar Camii

Antakya Aromatik Bitkiler Müzesi

13:00    Harbiye ( Öğle Yemeği )

Samandağ (Çevlik) Hareket

Titus Tüneli, Kaya Mezarları (Beşikli Mağara)

Defne Yolu Musa Ağacı

20:00    İskenderun’a Dönüş

ÖNEMLİ NOT: KATILIMCILARIMIZIN MÜZE KARTI BULUNDURMALARI, EĞER MÜZE KARTLARI YOK İSE TEMİN ETMELERİ GİRİŞLERDE AKSAKLIK YAŞANMAMASI ADINA ÖNEMLİDİR.


 

 

 

 

 

 © VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu 2 Adam Yazılım & Teknoloji